Det planlegges etablering av avfallsdeponi i et nedlagt grustak innerst i Kattfjorden på Kvaløya. Deponiet skal primært ta i mot aske fra avfallsforbrenning og annet ikke-nedbrytbart avfall i femti år. Det forventes inntil tolv transporter daglig.

Saken var oppe i KOBY denne uka. Venstre argumenterte og stemte mot planene.

Tilhengerne argumenterte for at ‘vi må ta bare på eget avfall’. Men vi forbrenner jo allerede andres avfall, så det er ikke bare ‘vårt’ avfall. Dette er jo regionale løsninger. Mye sortert avfall sendes jo til spesialmottak i andre kommuner, det skaper også arbeidsplasser. Alle kommuner kan ikke forventes å ta vare på alt eget avfall, løsningen ligger i oppgavefordeling og samarbeid.

Deponiet kommer til å ligge mellom vassdraget på Kattfjordeidet og fjorden, som er en terskelfjord. Selv om det brukes beste teknologi for å gjøre deponiet tett kan vi ikke være sikker på at det er mulig å garantere mot enhver lekkasje fra et deponi. Og da er det bedre å ytterligere redusere risikoen gjennom en plassering som er lenger unna fjord og vassdrag, altså der deponiet er nå, på Stormoen.

Transporten til deponiet i Kattfjorden skal skje via smale veier, gjennom to bygder, en bydel og en skredutsatt strekning. Alternativet Stormoen betyr transport på to europaveier med stor kapasitet. Trafikksikkerhet ble aldri reelt vurdert i saken.

Tilhengerne argumenterer med reduserte utslipp fra transporten sammenlignet med dagens løsning på Stormoen. Det er faktisk deres hovedargument. Men det holder ikke; kjøretøyene blir jo utslippsfri og vil være det i det meste av femtiårs perioden. Uten klimagevinst å hente på kortere kjørevei faller det tyngste argumentet for Kattfjord bort.

Venstre stemte mot forslaget i kommune- og Byutviklingsutvalget KOBY, men et flertall ville plassere deponiet i Kattfjord. Uforståelig og ulogisk men slik kan det være i politikken.

Neste sjanse til å snu dette svært uheldige og helt unødvendige forslaget er i kommende kommunestyre. Venstre står på sitt og vil fortsette motstanden mot avfallsdeponi i Kattfjorden.