Venstre har mange dyktige politikere, og er glade for at solide navn som Arne Ivar Mikalsen og Morten Skandfer fremdeles befinner seg i nord, da det ikke mangler på utfordringer å gripe ta i, med Arbeiderpartistyrte kommuner mange steder. Venstre er i aller høyeste grad tilstede for landsdelen, hadde ikke så vært tilfelle, hadde ikke slike politiske talenter fortsatt å være i partiet. Vi har flere gode folk å tilgodese til regjeringsapparatet. Anja Johansen er statssekretær for utdanningsminister Guri Melby, og Even Aronsen er politisk rådgiver for klima og miljøvernminister Sveinung Rotevatn. I tillegg sitter vår fylkesleder Irene Dahl i sentralstyret i Venstre.

Med stortingsvalgprogrammet har Venstre vedtatt en politikk som tar hele landet i bruk. Vi ønsker å gjøre det enklere for førstegangsetablerere å skaffe seg bolig, ved å fjerne egenkapitalkravet og ved å stryke dokumentavgiften. Vi vil at Husbanken skal gi lån til de som kjøper bolig for første gang, og Venstre og regjeringen vil også sørge for at alle har har bredbånd innen 2025.

Venstre vil innføre en flytterett, som gjør at ansatte i staten kan ta jobben sin med seg, og flytte ut i distriktene. Nettopp dette er en av de store utfordringene for å øke bosettingen i nord – kompetansearbeidsplasser og jobb til nummer to i en familie, der den ene har fått seg en jobb. Vi må gjøre tersklene for å flytte til distriktene lavere og mer overkommelig.

Venstre i regjering har nettopp lagt frem en fullføringsreform, noe som absolutt vil komme Nord-Norge tilgode. Tenk på alle unge som nå blir gitt mulighet til å lykkes med en karrierevei – alle de som ikke helt greier å komme seg igjennom videregående skole i samme farta som «alle andre».

Jeg skal ikke referere hele programmet til Venstre her, det er tross alt på 60 sider, og har et innhold som viser at Venstre tror på det gode liv i Nord-Norge. Men jeg må kommentere påstanden om at Venstre i regjering ikke har levert for Nord-Norge. Det er direkte feil.

Regionreformen er gjennomført, og jeg er enig i at den kunne vært enda bedre, dersom alle partier på Stortinget hadde sluttet seg mer helhjertet om reformen og vår visjon om å styrke folkestyret og lokaldemokratiet.

Venstre i regjering har sørget for at folk i nord også kan ta del i det grønne skiftet, og feks. kjøpe seg el-bil, gjennom en storstilt utbygging av ladestasjoner. I Finnmark bygges nå et nettverk kalt Ishavsveien, med finansiering av ENOVA og med lokale kraftlag som utbyggere. Veiene i landsdelen får også nå et gigantisk løft. Med 26 milliarder til samferdsel de neste 6 årene, blir det bedre veier i nord. Aldri før har det vært satset så mye på vei.

Familier med dårlig råd har fått gratis kjernetid i barnehagen og SFO, slik at de sitter igjen med mer av lønna til andre nødvendige ting. Vi har sørget for flere lærlingplasser, og muligheter for å ta desentralisert utdanning. Nå kan man feks ta sykepleierutdanning på samisk ved Samisk høgskole i Kautokeino.

Nordnorsk kunstmuseum kommer seirende ut i Museumsmeldingen, der museet er beskrevet 4 ganger: Nye visningslokaler i Tromsø, nytt magasin til samlingen i Tromsø, visningslokale på Svalbard og visningslokale i Bodø. Dette er intet mindre enn en formidabel anerkjennelse av museets tyngde og betydning i nord. Jeg velger å arbeide FOR gode ting som skjer i landsdelen, og jeg synes det et oppsiktsvekkende at dette blir karakterisert som en ødeleggelse av museet. Vi har med Abid Raja endelig en kulturminister som ser behovet for å få kunsten ut til folket, og lover nå å gjøre noe med den kritiske mangelen vi har på lokaler for visuell kunst i Nord-Norge. I tillegg kommer nå også midler til Skrei og The Whale i Nordland og Saviomuseet og Samisk kunstmuseum i Finnmark.

Nordlendingen, tromsværingen, finnmarkingen, alle er vi på en eller annen måte urbane mennesker – vi har bare naturen og kanskje andre verdier, tettere på livet enn de urbane menneskene som bor i større byer. Jeg stiller til valg for Venstre fordi jeg tror på sterke felleskap, og respekten for den enkeltes rett til selv å bestemme hva som er det gode liv for seg og sine. Jeg tror det gode liv leves på alle mulige måter, jeg tror på lokaldemokratiet og på mulighetene som ligger i vår iboende stahet og kultur for å finne på noe nytt her i nord.