Gå til sidens hovedinnhold

Velkommen til et annerledes festspill!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kunst og kultur skaper engasjement og gir næring til endring og undring. Når Festspillene i Nord-Norge (FINN) åpner på lørdag 19 juni har Festspillene i 57 år vært en møteplass for landsdelens kunstnere, kulturarbeidere og publikum. De har møtt hverandre, i Harstad, samtidig som de har truffet profesjonelle kollegaer fra hele verden. FINN er en arena hvor synergier oppstår i møte med det nye og ukjente.

Festspillene er også en scene hvor det spesifikt nordnorske og samiske har kunnet manifestere seg. Dette ser vi tydelig i årets program, hvor det samiske har fått en sentral plass, også gjennom åpningsforestillingen. Festspillene er en arena hvor vi kan synliggjøre nordnorske kunstnere og kulturarbeidere, samtidig som samarbeidskonstellasjoner med nasjonale og utenlandske kolleger utvikles.

Et nytt og utvidet satsningsområde for festspillene er ungdom. NUK – Ny Ung Kunst ønsker å engasjere og involvere nye generasjoner i kunst og kulturproduksjon. Sammen skal de lete for å finne budskap og historier som utrykkes på nye kreative måter. NUK er en inkluderende kunstfestival hvor unge kan lære av etablerte kunstnere, og samtidig skape sine egne utrykk.

Nord-Norge har de siste åtte årene hatt en befolkningsnedgang på over 7000 mennesker. Årsakene til at folk flytter fra Nord-Norge er sammensatte. Men kultur og kunst har stor betydning for bolyst og tilhørighet. Vi må ha økt fokus på «kveldsøkonomi». En aktiv kulturpolitikk er et viktig bidrag til næringsutvikling og arbeidsplasser.

Å ha et nordnorsk festspill gjør at vi som landsdel bindes sammen gjennom kulturelle opplevelser.

Pandemien har satt sine begrensninger på alle kulturelle utrykk i Norge. Som yrkesgruppe er kanskje kunstfeltet det området som er hardest rammet, og spesielt for fri lansere. Fjorårets FINN måtte avlyses, derfor er det positivt at årets gjennomføres. Årets Festspill blir annerledes, men FINN klarer i år likevel å skape spennende forestillinger og utstillinger.

En av konsekvensene pandemien er at digitaliseringa er blitt det normale for mange kunstnere. De kunstneriske uttrykkene finner nye veier, og tilgjengelighet endres fra sal til web. Smittevernhensyn gjør at færre får oppleve levende kunst. Vi må passe på at ikke grensesnittet blir slik at vi bruker mere penger på smittevern enn på kunstproduksjon

Kunst skapes av kunstnere og kulturarbeidere – politikere, byråkrater, advokater og styrer skal sørge for rammebetingelser for en fri kunstnerisk manifestasjon. Festspillenes direktør Ragheidur Skuladottir og hennes stab har klart å trosse pandemien med et spennende og engasjerende program. Håper så mange som mulig tar del i årets festspill, enten fysisk, eller som digitalt publikum. Vel møtt!

Kommentarer til denne saken