De viser Aps grunnverdi; nemlig at mennesker skal ha arbeid og inntekt slik at de kan leve frie, selvstendige liv og ikke være avhengige av andre. Derfor må vi skape og legge til rette for et produktivt næringsliv og bidra til trygge arbeidsplasser. Derfor skal vi dele fra fellesskapet og mennesker skal ha rett til livsopphold, helse- og omsorgs tjenester når de trenger det eller ikke kan arbeide. Og ikke minst verne om fellesskolen, grunnmuren i Norges fellesskap.

Derfor sier vi ikke ryk og reis til de som tjener penger i Norge. Gjennom sin skaperkraft, sitt engasjement, sin tålmodighet og ikke minst sin risikovillighet bidrar de til inntekter til fellesskapet slik at det blir noe å dele fra. Norge trenger dem, så velkommen hjem!

I mange år har næringslivet hatt gode vilkår. Norge går godt. For første gang får fler enn 1 million mennesker utbetalt sin pensjon månedlig fra fylte 67 år. For første gang er SFO gratis, barnehageplasser og tannbehandling for unge er gratis og rimeligere. Karensåret i AAP som Høyreregjeringen fjernet er innført igjen. Vi har innført pensjon fra første krone og vedtatt en historisk satsing på fastlegene. Retten til heltid er styrket og vi har tatt et kraftig oppgjør med de deler av næringslivet som undergraver anstendigheten i arbeidslivet. For å nevne noe.

Dette får vi til fordi vi Norge er et spleiselag.

Europa er i krise, Ukraina krigen slår inn for fullt i all Europeisk politikk, prisene går opp og levekostnadene stiger. Det truer vår felles velferd. For at de som trenger fellesskapet mest ikke blir de store taperne har vi snudd skattepolitikken og tatt grep for å omfordele bedre. De med de aller høyeste formuene må betale mer, og de med minst må skjermes. Ap/SP regjeringen tar skattegrep når det gjelder bruken av våre felles naturresurser, slik kloke politikere gjorde på seksti/syttitallet med oljeinntektene. Selvfølgelig skaper det motstand og diskusjon!

Skatteforslagene er ute til høring og jeg er sikker på at regjeringen vil vurdere innspillene. Men ett sted går grensen: Ap vil ikke senke skattene og samtidig kutte i velferdstjenestene slik Høyre har gjort og gjør igjen i årets budsjett for å få det til. Vi vil ha en ansvarlig, økonomisk styring med mål å omfordele bedre. Forskjellene i samfunnet må ned, ikke økes, offentlige skoler, sykehus og barnevern må styrkes, ikke privatiseres. Vi har mer å gjøre og for å få det til må alle bidra etter evne, derfor ønsker vi velkommen hjem til de som har nytt godt av fellesskapet for å skape sine formuer.