Trygve Slagsvold Vedum og SP har vært klar og tydelig på at de ikke ønsker regjeringssamarbeid med SV. SV sin klare politikk for å redusere urettferdige forskjeller i samfunnet er ikke i samsvar med senterpartiets mål. SV sin framtidsrettede miljøpolitikk er heller ikke noe Senterpartiet vil være med på. Senterpartiet vil fortsette å pumpe opp olje. Med Ola Borten Moe som olje- og energiminister kan vi bare glemme grønn omstilling.

I stedet for å ha SV med på laget i ei ny regjering, har Trygve Slagsvold Vedum vært klar og tydelig på at han vil samarbeide med Høyre. Samarbeid med Erna - som har sørget for den skadelige sentraliserings - og forskjellspolitikken. Den politikken synes det nå som om Senterpartiet foretrekker - i stedet for et samarbeid med AP/SV. Det er faktisk ingen grunn til å være overrasket.

Valgkampstarten her nord har vært sterkt preget av overraskende krasse angrep fra SP mot Arbeiderpartiet. Mange har nok trodd at Høyre skulle være en felles motstander for Senterpartiet og Arbeiderpartiet , men der tok nok mange feil. Senterpartiet har startet valgkampen med å gjøre SV og Arbeiderpartiet til hovedmotstandere.

Det gir klare signaler for hva vi kan vente oss fra Senterpartiet etter valget. Ingen må bli overrasket om et stort Senterparti velger regjeringssamarbeid med Høyre - bare Senterpartiet får statsministeren. Statsminister Trygve Slagsvold Vedum. Senterpartiets helt spesielle fokus på posisjoner er vel kjent fra tidligere lokalvalg.

Senterpartiets angrep på Arbeiderpartiet er naturligvis også et svært bevisst valg i den hensikt å stjele stortingsmandater fra AP. Mulighetene for at det skjer i Troms er absolutt til stede. Kampen om stortingsplasser er selvsagt det hele valgkampen handler om. At Senterpartiet har ei målsetting om å bli større enn AP kan ingen klandre dem. Spørsmålet er om folk flest vil det? Hvor mye latter vil folk ha?

Det som imidlertid er viktig å legge merke til for folk flest - som det heter- er at Senterpartiet slett ikke er noen garanti for avvikling av Høyres politikk. Ei ny regjering med et stort Senterparti kan fort bli ei samarbeidsregjering med Høyre og Erna Solberg - bare Senterpartiet som største parti får statsministeren. Slagsvold Vedums klare avslag på et regjeringssamarbeid med AP/SV - og tilsvarende klare signaler om at et samarbeid i viktige saker med Høyre er aktuelt , forteller hva vi kan vente oss etter valget.

Senperpartiets politikk i klima og miljøsaker ligger betydelig nærmere Høyre enn SV/AP. Senterpartiets fiskeripolitikk og landbrukspolitikk er langt på veg Høyrepolitikk, Så skal det bli interessant å se om et eventuelt samarbeid mellom Høyre og Senterpartiet plutselig vil få Høyre med på å flytte folk og penger fra Oslo og ut i distriktene? Eller til å gjenreise alle lensmannskontorene som Høyre har nedlagt?

Senterpartiet som landets største parti og med egen regjeringsjef er nok det som teller mest. Den som lever får se - etter valget.