De siste årene har vi sett en rekke avsløringer av forferdelige forhold i norske grisefjøs. Svinenæringen har lovet bot og bedring. Men har den norske grisen endelig fått det bedre? Resultatene fra Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje gir oss nå fasiten: et rungende NEI.

Du husker kanskje bildet av den lamme grisen som sitter på rumpa i en skitten binge, som ble symbolet på Mattilsynets tilsynskampanje i Rogaland i 2017–18? Deretter kom Brennpunktdokumentaren i 2019, og nye avsløringene av regelbrudd i 2021. Hver gang har svinenæringen lovet å rydde opp.

På bakgrunn av alle avsløringene fikk Mattilsynet i oppdrag å gjennomføre en nasjonal tilsynskampanje, og har i 2021 og 2022 inspisert 582 svinebønder i hele landet. Kampanjen var godt varslet: alle svineprodusenter fikk et informasjonsbrev fra Mattilsynet. Detaljer om hva som skulle kontrolleres og hvordan har vært delt før kampanjestart, og ligget fritt tilgjengelig på Mattilsynets hjemmesider. Til tross for dette er det funnet lovbrudd hos 56 prosent av bøndene!

Hele 1 av 4 bønder hadde syke og skadde griser som ikke hadde fått behandling. Hos 1 av 3 var det for lite rotemateriale og strø, noe som skal sikre grisene et minimum av aktivitet og komfort i betongbingen. I enkelte regioner var resultatene enda verre: i region Stor-Oslo, Midt, og Sør og vest brøt nesten 2 av 3 bønder loven.

Regelverket Mattilsynet har kontrollert er minimumskrav, og ikke anbefalinger for god praksis. I norsk forskrift har en gris på størrelse med en voksen mann bare krav på 0,8 m2 plass i bingen. Den får aldri kjenne sol på kroppen, eller grave med trynet i jorda.

Nå må Stortinget gripe inn, og gi grisen et liv verdt å leve! Dagens svake krav signaliserer at det er greit å behandle grisen som en maskin for produksjon av billig kjøtt. Det trengs et bedre regler som tar utgangspunkt i grisens behov, som gir Norge grisehus med plass, aktivitet og frisk luft. Bedre forhold for grisen vil for eksempel gi mindre sår og skader. I et slikt dyrevennlig grisehus blir det lettere for bonden å gjøre rett.

For deg som er forbruker er det ett budskap å ta med hjem: Svinekjøttet i butikken kommer sannsynligvis fra en gård som bryter dyrevelferdsloven. Velg en annen middag!