Kulturåret i Tromsø starter for alvor i tredje uke i januar med Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF). FIlmfestivalen som ble arrangert for 33. gang i år er det viktige startskuddet. I 2020 rakk festivalen å bli avholdt før samfunnet stengte ned på grunn av koronapandemien.

Festivalen i 2023 er derfor den første ordinære, koronafrie festival. Det merkes godt i byen.

Filmfestivalen ble i sin tid opprettet for å bringe film som man ikke vanligvis fikk se på kino til publikumet. Den ble lagt til januar som da var den måneden det var færrest besøkende i byen. Både TIFF og Nordlysfestivalen var i så måte reiselivsprosjekt.

Slik klarte man å styrke lokal næringsliv samtidig som man bygget opp en festival for folk flest.

Ser man på de lange linjene har filmfestivalen også ført til større og bedre filmproduksjon i Nord-Norge, og har vært en utstillingsarena for mange nordnorske, så vel som internasjonale, talenter.

I år har det derfor vært særlig gledelig at så mange film fra nord ble utsolgt på kort tid, og at den delen av programmet har vært den mest populære. Det samiske perspektivet har også fått en fremtredende rolle. Det er tydelig at samisk film og kunst er i støtet og at TIFF har fingeren på pulsen.

Festivalen har også alltid hatt et solidarisk verdigrunnlag, noe som preger både programmet, men også stemninga i byen. Mange av filmene som settes opp på programmet ansporer til viktig samfunnsdebatt rundt kafébordene i byen.

Over tid har Tromsø internasjonale filmfestival bygget seg opp et ry som en festival der åpne samtaler er velkommen, og der forbindelser mellom mennesker bygges opp.

Det skjer ikke av seg selv. Filmfestivalens 14 ansatte og utallige frivillige jobber hele året for at TIFF, og andre arrangement i regi av festivalen ellers i året, skal ha et slikt ry.

TIFF beviser gang på gang at kultur er et demokratibyggende prosjekt, og det er en rolle festivalen må fortsette å ta på alvor. De offentlige tilskuddene til kultur er viktige i et land som Norge. Festivaler som TIFF; som også får offentlig støtte, er viktige grunner for folk å komme til Tromsø.

Men også viktige grunner til at folk blir her.

I 2021 uttalte festivalsjef Lisa Hoen til Nordlys.

– Vi er nødt til å tenke på kultur som en del av magien ved å bo i Nord-Norge, hvis vi skal ha sjanse om å konkurrere om den kompetente arbeidskraften.

Vel blåst, TIFF for å ha klart å bringe den magien tilbake også i 2023.