Gå til sidens hovedinnhold

Veikart for Tromsø

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Tromsø kommune vil investere i bygg og anlegg for en kostnad på 11,6 milliarder kroner de neste ti årene, ifølge en oversikt som ble lagt frem av kommunedirektør Stig Tore Johnsen onsdag ettermiddag. Investeringsbudsjettet skal nå til politisk behandling, med sluttstrek i kommunestyret i desember.

Bydelen Kvaløysletta ser ut til å bli en av vinnerne. Blant de største investeringene som foreslås er nemlig 1,3 milliarder kroner til nytt bo- og velferdssenter på Kvaløysletta, og ny ungdomsskole for 800 millioner i samme bydel. Et annet stort løft blir ny barneskole i Tromsdalen til 750 millioner kroner.

Det er et ambisiøst dokument der noen av tiltakene, særlig de mindre, trolig ikke vil nå opp når tøffe valg skal gjøres. Det kan også komme andre politiske flertall i kommunestyret som kan endre prioriteringene. Likevel er hovedkursen lagt, med et interessant veikart for Tromsøs fremtid. Tanken er at investeringer i bygg skal bli en medisin for å skape en sunn økonomi i kommunen. Blant annet vil man da spare summer som i dag brukes på leiekostnader.

Det er også svært positivt å se at det ligger an til en satsing på nye boliger for sårbare grupper og familier med lave inntekter. Det planlegges 1300 omsorgs- og velferdsboliger, for rusavhengige, multihandikappede, eldre, og personer tilknyttet barnevern.

Vi merker oss også at det skal bli opprusting av sentrumsgatene, og ikke minst at det legges grunnlag for et løft for kultur og idrett. I sum betyr det mye for trivsel og bolyst i Tromsø. Et nytt flerbruks scenebygg som inkluderer konserthus vil virkelig løfte kulturbyen. Her er man imidlertid avhengige av et stort statlig bidrag.

På idrettsfeltet planlegger kommunen både å kjøpe og oppgradere Skarphallen, mens Tromsøhallen står på lista for renovering. Her savner vi to tiltak; for det første har Høyre-veteranen Gunnar Pedersen rett i at ny skytebane må prioriteres mye høyere for å skape ro i en gammel sak med ondt blod.

Dernest bør ny ishall løftes inn i investeringsplanen. Ishockey er en idrett med stor utbredelse, nå er tiden inne for å ta et nytt steg for utbredelse av hockeysporten i Tromsø og Nord-Norge.

Når en ekstern investor tilbyr bistand må Tromsø kommune være på ballen sammen med den private kapitalen. Her bør ordfører Gunnar Wilhelmsen og den politiske ledelsen snarest ta imot invitten fra investor og hockey-entusiast Tore Christiansen i Stavanger.

Kommentarer til denne saken