Mens kommuner og fylker må stå i årelang kø for å få gjennomslag for nye eller oppgraderte veier, bruer og tunneler, bygges det kjørebaner i Norge til priser vanlige folk ikke har fantasi til å forestille seg. I hovedstaden skal en 800 meter lang tunnelstrekning oppgraderes til den nette sum av 3 (foreløpige) milliarder. Det blir 3.75 millioner kroner per meter vei, vel og merke dersom man klarer å holde budsjettet. Det skjer dessverre aldri.


Og så er det en hake til ved prosjektet: Oslo kommune vil ikke ha det. Men utbygger staten står på sitt. Hvor ligger så denne 800 meter lange veien? Kor ska vi reis?

Vi skal selvsagt til vår tids Soria Moria: det nye regjeringskvartalet. Et av sikkerhetstiltakene (terrorsikring) rundt vår nye festning, er at Hammersborgtunnelen på Ring1 må bygges om og senkes med inntil 10 meter. Det suger skatte- og oljepenger. Oslos byrådsleder Raymond Johansen mener tunnelen i stedet bør stenges permanent. Han vil ha mer biltrafikk ut av sentrum, det gir mindre støv og støy, og mer trivsel for beboerne.

Ombyggingen betyr heller ikke bedre vei-tilbud til bilistene i Oslo, det blir akkurat det samme, verken mer eller mindre. Og nå har det dukket opp nye estimater, etter at generell prisøkning er tatt hensyn til. Da koster ombyggingen av "eksosrøret" på Hammersborg 3,7 milliarder (også det foreløpig), hvilket gir en meterpris på 4,65 millioner kroner. Vi snakker med andre ord om et prisnivå som ville sendt ethvert samferdselsprosjekt i andre deler av landet, fra ide-stadiet og rett i søppelbøtta.

Tidligere denne måneden kom revidert nasjonalbudsjett. Der er budskapet at viktige samferdsels- og næringsprosjekt i Nord-Norge fortsatt må stå på stedet hvil, av hensyn til norsk økonomi. På grunn av krigen i Ukraina må det spares, da må planlagte satsinger stilles i bero, får vi vite. Om dette skal gjelde til krigen en gang er over, kommer ikke fram av dokumenter og intervjuer. Men, som sjefen for Statens vegvesen sa til NRK, "det er en stor utfordring å få mest mulig ut av midlene i trangere tider."

Derfor er ikke rasfarlige veistrekninger i nord prioritert, som for eksempel E45 i Kløfta sør for Alta, der svære steiner og isblokker utgjør en konstant trussel mot veifarende. E6 gjennom Sørfold i Nordland får heller ikke midler til oppstart, en veistrekning hvor Trygve Slagsvold Vedum, etter å ha vært passasjer på en trailer der i 2020, uttalte at han var glad han ikke var sjåfør! Her er det 16 tunneler, 12 av dem oppfyller ikke gjeldende sikkerhetskrav, og veibredden utgjør en solid risiko når to trailere møtes.

På Husøy på Senja fikk de ikke den nødvendige bevilgningen til mudring av havna, slik at større fiskefartøy kan gå til kai og levere fangsten. Prosjektet ligger under Fiskeridepartementet, men det handler jo om samferdsel også. Husøy er stedet politikerne valg-farter til i august/september hvert fjerde år, for å la seg fotografere i naturskjønne omgivelser og trø karslig rundt på kaia og hilse på lokalbefolkningen, mens de skryter uhemmet av verdiskapingen "her oppe".

Ansvar for infrastruktur i produktivitetens tjeneste vil de imidlertid ikke ta. Nå står det om fattige 75 millioner kroner, som vil være statens andel i et spleiselag med lokalt næringsliv, kommune og fylkeskommune. I forhold til det penge-havet som rike Norge nå administrerer, er beløpet som en småmort i Øyfjorden.

Men revidert nasjonalbudsjett har mer på lager. Det meldes også at det nye regjeringskvartalet totalt sett blir en milliard dyrere allerede nå. Årsaken er at staten også må kjøpe hovedbrannstasjonen på Hammersborg fra Oslo kommune. Det er sikkerhetsmessige grunner til kjøpet, heter det. Kjøpesummen er 1 milliard. Når Hammersborgtunnelen og Ring 1 bygges om, skal brannstasjonen rives!

Tone Angell Jensen er kommentator i Nordlys