I Nord-Norges største avis forsøker Senterparitets leder å fremstå som fiskernes venn. Det er som å høre ulven forkledd som bestemor.

Påskuddet hans er at britiske fiskere skal få det så mye bedre med Brexit. Vedum kan umulig ha satt seg inn i saken. Alle britiske kommentatorer er enige om at fiskerinæringa ble ofret i forhandlingene med Brussel. Næringa har høylytt protestert mot resultatet, selv om de i utgangspunktet var en pådriver for Brexit.

Vedums innlegg kommer samtidig som innspurten i de viktigste forhandlingene for Nord-Norges del på flere tiår. Om kort tid skal handelsavtalen med Storbritannia være klar. Det står om markedsadgang for titusenvis av nordnorske jobber i eksportnæringer. I denne landsdelen lever vi av naturressursene - å selge fisk, og prosesserte metaller og mineraler, til resten av verden.

Senterpartiet har vist kortene i forhandlingene. Politikken deres heter "vi har ikke en ost å gi". Det er klart at dette klinger godt i Hedmarken som er Vedums politiske maktbase. Men han stiller seg altså i veien for at det kan skapes tusenvis av nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Vi trenger å få forhandlet ned tollen på bearbeidet fisk. Da må vi ha noe å gi som britene ønsker.

Men tusenvis av jobber i nord har altså ingen verdi for Vedum, sett opp mot å stenge ute særbritiske cheddar og stilton-ost som ikke engang har opplagte konkurrenter i norsk landbruk.

Det er én ting Vedum kan gjøre som vil feie all tvil av banen. Som tydelig vil vise at han taler Nord-Norges interesser og ikke bare Hedmarkens. Vedum, forlat politikken "vi har ikke en ost å gi". Vis at du står på vår side, og sikre markedsadgang og flere nye jobber for hele Nord-Norge.

En samlet sjømatnæring sier at de er best tjent med å bevare EØS-avtalen. Vet de ikke sitt eget beste, når Vedum hevder det motsatte? Vedum, vis at du står på side med Nord-Norges jobbskapere. Forlat politikken om å rive Norge ut av EØS.

Selv et flertall av Vedums egne velgere ønsker ikke en utmelding av EØS. Det er forutsigbart at Senterpartiet forsøker å skremme med EU-medlemskap. Det er overhodet ikke et aktuelt spørsmål nå, noe alle vet. Det blir som at jeg skulle skremme med at SP vil ta Norge ut av NATO, siden en rød-grønn regjering vil være avhengig av støtte fra anti-Nato-partiet SV og muligens Rødt. Det er lite troverdig.

Jeg har fått med meg at Vedum er hårsår for kritikk fra Høyre. Han synes det er ubehagelig at vi påpeker politiske forskjeller. Men jeg kommer til å fortsette å stå opp for Nord-Norge og våre interesser. Det må Senterpartiet bare venne seg til og tåle.

Midt i en pandemi bør selv SP anerkjenne at potensialet for å skape nye jobber er størst i Nord-Norge og da særlig innen eksportrettede næringer. Jeg finner meg ikke i at særinteresser fra Hedmark skal trumfe muligheten for å skape tusenvis av nye jobber i landsdelen min Nord-Norge.

Og jeg håper at forkledde hedmarksinteresser avkles snart. Hvis vi i nord, sånn som Rødhette, ikke skjønner tegninga før vi undres over de store tennene, er det for sent.