Tirsdag vedtok et flertall på Stortinget å bruke 120 milliarder kroner på å bygge jernbane mellom Fauske og Tromsø. Det er i hvert fall slik det vil bli framstilt under valgkampen i vår landsdel.

Men man trenger ikke en gang lese mellom linjene for å skjønne at virkeligheten er en helt annen. Det flertallet egentlig har vedtatt er at det hadde vært kjekt med en jernbane, dersom den ikke blir for dyr, eller går ut over andre viktige investeringer.

Det er nemlig ikke bevilget fem flate øre til banen og de som tidligst kan gjøre det er det Stortinget som velges i 2025.

Slik sett bør det holdes tilbake på både jubelen og forskrekkelsen etter dette vedtaket. Så langt er dette lite annet enn klassisk, populistisk valgflesk, rettet inn mot å vinne høstens valg her i nord.

Ap kunne derfor glatt stemme for et forslag de før har stemplet som useriøst. Det innebærer nemlig ikke noe mer enn det Ap i utgangspunktet har ønsket seg; en ny utredning.

Aps samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli er da også klinkende klar overfor Aftenposten: Stortinget fatter aldri prinsippvedtak om utbygging av samferdsel. Først prioriteres samferdselsprosjektene i NTP, så fatter Stortinget vedtak for hvert av dem.

Det samme vil skje i dette tilfellet, uansett hvor sterkt Sp, SV og Frp ønsker å ta dette nå, og utenfor NTP. Akkurat det er som å ønske seg at tyngdeloven ikke fantes, og den politiske tyngdeloven er nesten like sterk som den vi finner i naturen.

Det betyr ikke at dette vedtaket er uten betydning. Det er første gang det er flertall for Nord-Norgebanene på Stortinget, og den ideen har eksistert i over 100 år. Det er historisk.

Dessuten innebærer dette at vi får en oppdatert utredning av elementer som trasévalg, teknologi, klimaeffekt, pris og framdrift.

Sist det ble utført en tilsvarende utredning var for 30 år siden, den fra 2019 dreide seg kun om kostnader. Siden da har det skjedd mye, både når det gjelder teknologi og klima og det kan være nyttig å gå gjennom alt dette på nytt.

Ikke minst for debatten rundt Nordnorge-banen, som til nå har vært for mye basert på synsing. Også fra undertegnedes side.

Litt vet vi nå likevel. Det er vanskelig å se for seg at dette prosjektet kan bli noe billigere enn 120 milliarder kroner. Antakelig blir det mye dyrere.

Det er for eksempel umulig å se for seg elektriske tog nord for Fauske uten at man også elektrifiserer Nordlandsbanen. Og uten dobbeltspor på Ofotbanen vil Narvik bli en flaskehals for den økte trafikken.

Vi vet også at naturinngrepene vil bli voldsomme, antakelig de største i landsdelens historie, og at dette vil ramme reindriften ekstra hardt.

Leder for Hjerttind reinbeitedistrikt Per Mathis Oskal sier til NRK at jernbanen kan bety slutten på reindriften i hans distrikt.

Vi vet også at topografien mellom Fauske og Narvik er slik at de fleste tenkbare traseer må gå så langt inn i landet at fiskeriene i Ytre Salten, Lofoten og Vesterålen neppe kan dra mer nytte av den nye jernbanen enn de i dag har av Ofotbanen.

Så er det mye annet som er usikkert, og selv det jeg skrev over kan det sikkert stilles spørsmål ved. Så la oss få fakta på bordet.

Ikke minst gjelder det de positive effekter tilhengerne påberoper seg; reduserte klimautslipp, økt turisme, fiskeeksport. Og ikke minst i hvilke deler av Nord-Norge som vil tjene på en bane, og hvilke som vil tape.

Min mistanke er at denne banen - om den kommer - vil bidra til en økt sentralisering, men jeg lar meg gjerne overbevise om det motsatte av solide fakta.

Når de er på plass kan vi drøfte ulemper og fordeler på et helt annet grunnlag enn i dag. Fram til da har jeg bare ett ønske: At vi slutter å omtale dette som Nord-Norgebanen.

Nordlandsbanen ender i Nordland, derav navnet. Denne banen ender i Tromsø og bør selvfølgelig kalles Tromsbanen.

Å kalle den Nord-Norgebanen når den ikke er innom Finnmark er en tilsnikelse like frekk som å hevde at den nå er vedtatt bygget.