Ett av mine aller største savn under korona har vært det å ha kulturopplevelser sammen med andre folk. Mange kan nok kjenne seg igjen i at man det siste halvannet året har fått kjenne på hvor viktig kultur er for livskvaliteten for enkeltmennesker, men ikke minst den livskraften det gir oss som samfunn.

Kultursektoren står i store utfordringer akkurat nå. I ei uforutsigbar tid fortjener kulturlivet å vite at støtteordningene ikke plutselig avvikles med et knips når samfunnet gjenåpnes. Virkningene av korona vil vare veldig mye lengre enn til siste vaksine er satt. Mange har etterslep på kostnader, og det er uforutsigbart hvor lenge vi må leve med begrensninger i publikumsantall. Derfor lover Arbeiderpartiet at vi vil sørge for forlenga støtte hvis vi vinner valget. Krisestøtteordninga skal minimum vare ut året.

Åtte år med Høyrestyre har, særlig takket være vennene deres i FrP, vært åtte tapte år for kulturen. Økonomien i kulturlivet har blitt svekket gjennom årlige ostehøvelkutt. Derfor må valget 13. september bli et vendepunkt, der vi endelig får ei regjering som skjønner at kultur ikke bare er frivillighet, det er også ei viktig næring, mange sin arbeidsplass, en motor for bolyst og det er kjempeviktig for hele samfunnet at rammevilkårene sikres.

Her kommer Arbeiderpartiets kulturløfte inn. Vi har satt oss som mål at vi igjen skal komme dit at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur. På den måten skal vi ha rom for større satsing i hele landet, med styrking av den kulturelle grunnmuren og kulturlivet i kommunene. Det vil gi forutsigbare finansieringsordninger og rammevilkår som styrker det frie kunst- og kulturfeltet. Det kreves politisk vilje for å få det til. Det har vi i Arbeiderpartiet.

Vi har også troverdighet: mellom 2005 og 2013 gjennomførte vi ei historisk satsing, og økte andelen av kulturbudsjettet helt til vi nådde målet om 1 %. Siden dette har Høyreregjeringa redusert kulturens andel av budsjettet.

Satsing på kulturfeltet i nord er også en sentral del av vår nordområdepolitikk. I nordområdemeldinga til Arbeiderpartiet slår vi fast at et rikt kulturliv er avgjørende for at folk vil bo og leve i nord. Vi står i ei kjempeutfordring med fraflytting fra landsdelen. Personlig tror jeg et rikt og mangfoldig kulturtilbud er en viktig motkraft for å sikre bolyst og å holde folk fra å flytte.

Vi vil styrke det frie kunst- og kulturfeltet og sikre gode rammevilkår. Folk som arbeider som kunstnere og kulturutøvere skal ikke stå med lua i hånda, men få ei lønn å leve av. De sosiale rettighetene til frilansere må styrkes og vi vil sikre at kunstnere får betalt når det de har laget brukes og deles, om det er fysisk eller digitalt.

har vi hatt åtte år der Høyre har kutta i kulturen, og bedt kulturen om å finne private sponsorer i stedet. I tillegg har de svekka kommuneøkonomien, som igjen rammer det lokale kulturtilbudet. Kulturlivet kan ikke være avhengig av prioriteringen til rike tanter og onkler – for tilfeldigvis så befinner de fleste rike tantene og onklene seg ikke her i nord, men sørpå. Markedet må aldri få definere alene hva som e god og dårlig kunst og kultur. Derfor må vi ha en offensiv kulturpolitikk som ivaretar bredden og mangfoldet. Vi trenger en kulturpolitikk som har plass til alle, og som har hele landet som satsingsområde.

Vi trenger et nytt løft for kulturen. I ei tid der kampen om pengene tilspisser seg, og kulturlivet blør, er det helt nødvendig. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på et nytt kulturløfte.