I disse dager melder våren seg og mye dritt fra vinteren kommer frem etter hvert som snøen forsvinner. Men noe kommer frem år etter år etter år, og det er arven etter Arbeiderpartiets veisatsing i flere 10 år. Hukommelsen til AP-politikere som styrte Norge i flere NTP-perioder er ristet bort på hullete veier. Det ser man i media når sentrale AP-politikere kritiserer dagens regjering for 3-dobbel satsing på samferdsel i forhold til deres satsing.

Takket være dagens regjering, og med FrP i spissen i sin tid, går det bra å kjøre gjennom Nord-Norge langs E6 pr i dag. Men noe gjenstår selvsagt, for det tar tid å rette opp samferdsel satsingen til AP.

Ser man på veier som fylket eier, med AP i spissen, så forsvinner alt håp om bedre veier. For der i gården er man opptatt av jernbane og total ansvarsfraskrivelse om veivedlikehold. På fylket er man mer opptatt av nye divisjonsdirektører når dobbel administrasjon er på plass enn av vei problemer. Det er nesten ikke til å tro at politikere bruker tid, og særlig fylket, på en jernbane som aldri kommer. Jeg gjentar - aldri kommer - mens fylkesveier er i så dårlig forfatning at brukere gir opp og det offentlige selv slutter å kjøre.

Politikere og veiplanleggere må konsentrere seg om dagens virkelighet, og det er bedre stamvei nett (E6) og opprustning av veier til der verdiskapningen skjer.

Vi har enda ikke fått fergefri E6 gjennom Nordland til Troms på grunn av kostbar og vanskelig bru, men jernbane - ja det skal det bli. Nei, det er på tide å begynne å grave ned alle disse luftslott-planer og konsentrere seg om virkeligheten og ikke drive med virkeligsflukt i media om jernbane ogUllsfjordforbindelse.