Gå til sidens hovedinnhold

Vår vekstplan for kunnskap og kompetanse

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet har en klar plan for hvordan Nord-Norge skal vokse. I vår vekstplan for Nord-Norge som partileder Jonas Gahr Støre lanserte for kort tid siden er et av hovedmålene verdensledende kunnskapsmiljøer og utdanning nær folk. Det er en viktig del av hvordan vi skal snu pilene i landsdelen, og sørge for at flere unge bosetter seg og blir i nord.

Kunnskap er nøkkelen til at unge kan ha en sjanse i arbeidslivet, det er nøkkelen til at bedrifter har tilgang på rett kompetanse og det er nøkkelen til å utvikle ny forskning og verdensledende miljøer. Derfor må satsningen på kunnskap i landsdelen styrkes, ikke svekkes, i tida som kommer.

Det var en langvarig kamp å få etablert Universitetet i Tromsø i sin tid. Helt fra første gang ideen ble lansert i 1918 til Stortinget vedtok opprettelsen i 1968 og frem til åpningen i 1972, måtte man hele veien kjempe for å få etablert sterke faglige miljøer og utvikling her i nord.

Akkurat nå utreder regjeringa om man skal legge til rette for oppstart av medisinutdanning flere steder i Norge, for eksempel i Stavanger. Dette har fått miljøene i Nord-Norge til å reagere, med rette. Rektor ved UiT – Norges arktiske universitet kaller det en direkte trussel mot medisinutdanning i nord. Den langvarige kampen for å beholde sterke fagmiljøer og fagfolk er spesielt viktig når det kommer til medisinutdanninga. Vi har et sterkt miljø på Universitetssykehuset i Nord-Norge. Og vi vet altfor godt hvordan det som det har tatt tiår å bygge opp, kan rives ned på et blunk.

Jeg har selv fått gå profesjonsstudiet i juss i min hjemby Tromsø, og kan skrive under på hvor viktig det har vært for muligheten til å kunne bo og leve her i nord. Dessuten drar våre tre profesjonsstudier mange unge fra andre deler av landet nordover, noe som øker sjansen for tilflytting. Dette må vi styrke, ikke svekke.

Vi trenger mer desentralisert utdanning i fremtidas. Når vi ønsker at flere unge skal kunne bo og leve i landsdelen, skjønner vi i Arbeiderpartiet at det må følges opp med at flere får sin utdanning i landsdelen. Dessuten må vi videreutvikle de sterke kompetansemiljøene som er her nord. Flere bør få ta sin utdanning nært sitt hjemsted, men skal dette være mulig må hele landet spille på lag.

Dessuten må offentlige arbeidsplasser fordeles jevnere. Mens regjeringa har sentralisert og lagt ned flere og flere tjenester, mener vi det er på tide å snu denne utvikla. Koronapandemien har vist oss nye måter å arbeide på, som vi mener må brukes i den nye hverdagen når pandemien er over.

Arbeiderpartiets vekstplan for Nord-Norge viser et parti med ambisjoner om at Nord-Norge skal fortsette å være et kraftsentrum for kunnskap og kompetanse også i fremtida. For nå er det Nord-Norge sin tur.

Kommentarer til denne saken