Gå til sidens hovedinnhold

Var ikke distriktene så viktig, Senterpartiet?

I lang tid har det vært vanskelig å oversikt over hva det er Senterpartiet vil, utover at det må vært nært. De har pekt på mange problemer, men ikke vært så opptatt av hvordan de skal løse det. Men når partiet legger frem sitt alternative statsbudsjett, viser de endelig kortene sine. Fasiten er at bjørnen har blitt en skinnfell.

Ingen flere lensmannskontorer?

Helt siden politireformen ble lansert, har Senterpartiet gått høyt på banen og vært imot, og snakket om at vi trenger flere lensmannskontorer. Beregninger tilsier at å gjenåpne lensmannskontorene vil, avhengig av hvor stor bemanning en ønsker å ha, koste mellom 1,4 og 4 milliarder kroner.

Jeg skjønner godt at en ikke kan gjenåpne mange lensmannskontorer i ett enkelt statsbudsjett, og Senterpartiet vil nok selv hevde at dette er en start. Men når de legger inn 30 millioner, som i beste fall er én femtiendedel av den kostnaden politiet hevder det vil koste å gjenåpne lensmannskontorer, så vil det si at Senterpartiet effektivt sier til distrikts-Norge at de ikke kommer til å åpne noe særlig med lensmannskontorer. De får knapt råd til ett lensmannskontor i året.

Ingen flere fylker?

Regjeringen har gjennomført en kommune- og regionreform for at folk skal få bedre tjenester. Senterpartiet har vært imot hele veien, og har vært særlig skeptiske til regionreformen. Men samtidig som vi ser at Senterparti-politikere i Vestfold og Telemark, Vestland og i Troms og Finnmark bruker mer og mer penger på administrasjon og byråkrati i eget fylke, legger ikke Senterpartiet nasjonalt inn penger til å skulle reversere regionreformen.

Skilsmisse koster dessverre penger. I alternativt budsjett er det satt av 0 kroner til nye rådhus. 0 kroner til å gjøre endringer i fylkesstrukturen. Det blir altså ingen flere rådhus med Senterpartiet.

Ingen flere domstoler?

De siste månedene har Senterpartiet satt i gang en massiv desinformasjonskampanje om regjeringens forslag til endringer i domstolene. Vi foreslår en endring som ikke medfører at noen domstoler legges ned. Vi foreslår ikke at noen mister jobben. Tvert imot foreslår vi en historisk økning av ansatte i domstolene i neste års budsjett. Vi foreslår mer aktivitet i de minste domstolene, ikke mindre aktivitet. Det betyr økt rettssikkerhet, og vi får ned saksbehandlingstiden.

Men Senterpartiet var åpenbart ikke interessert i hva som er sant eller ikke. Jeg ventet med spenning på Sp’s alternative statsbudsjett, men kunne altså finne at de ikke har satt av en eneste kroner til å opprette flere domstoler. Ikke én eneste ny rettssal har Senterpartiet funnet penger til.

Ikke så viktig hva en leverer?

«Vårt budsjett har vært det grundigste og bredeste», sa Tryge Slagsvold Vedum da han ble kritisert for å drøye tiden med sitte eget budsjett. Det lover i så fall dårlig for løftene han og hans partifeller kommer med frem mot Stortingsvalget neste år, når de ikke leverer på områdene hvor de har ropt høyest de siste årene. Det er kanskje ikke så viktig hva en leverer. En skinnfell er jo også fin å ha.

Kommentarer til denne saken