Equinor har bestemt seg for å rive gasskraftverket på Melkøya og drive fabrikken med elektrisitet fra kraftnettet.

Det vil være bra for nasjonalregnskapet for CO2-utslipp i Norge, på alle andre måter er dette en aldeles vanvittig ide.

Det betyr for det første at aktiviteten på Melkøya i Hammerfest blir redusert. Dagens gasskraftverk blir lagt ned, med tap av arbeidsplasser.

Disse vil komme til å gjenoppstå et annet sted i et Europa, som erkjenner at fossil gass er avgjørende for energisikkerheten de neste tiårene.

Tiltaket i Hammerfest vil altså få ned de norske utslippene, men ikke bidra til reduserte utslipp globalt.

Likevel er altså planen å bruke en knapp fornybar ressurs, vannkraft i Nord-Norge, til å elektrifisere dette enorme anlegget.

De direkte og indirekte negative konsekvensene for befolkning og næringsliv i Nord-Norge, vil bli store.

Bellona-leder Frederic Hauge er også blant kritikerne. Han mener karbonfangst og lagring må utredes som et alternativ til elektrifiseringen.

Men det kan dessverre virke som om Terje Aasland og Jonas Gahr Støre likevel planlegger å velsigne planen til Equinor.

Det vil være et enormt feilgrep som i fremtiden blir brukt som forklaring på hvorfor Arbeiderpartiet mistet fotfeste som styringsparti også nord i landet.

Desto nærmere man kommer selve Hammerfest, desto større er motstanden blant næringsliv og politikere mot å bruke opp nordnorske naturressurser til å elektrifisere et gasskraftverk, som mest sannsynlig kommer til å bli reetablert et annet sted i Europa.

Kraften som skal benyttes på Melkøya vil måtte komme fra Troms og Nordland. Ekstra alvorlig er at det at det vil skje mens landsdelen om få år vil ha underskudd på kraft, ifølge beregninger fra Sintef.

Elektrifisering vil altså gjøre andre satsinger på grønn industri i Nord-Norge umulig.

Det vil også ramme Finnmark særlig hardt. Jordbruk, fiske og reindrift kan ikke bære demografien alene. Den eneste troverdige måten å sikre en stabil befolkning i Finnmark på, vil i fremtiden være massiv satsing på grønn industri.

For å få dette til må man ha tilgang på energi. Hvis alt blir sendt til Melkøya, blir det ingenting til overs.

Equinors grønnvasking subsidieres i praksis med fremtiden til industrisatsingene i nord.

I tillegg vet vi at det ikke er noen kø med nye kraftutbygginger i Nord-Norge, og for de få som finnes, står problemene og konfliktene i kø.

Og dermed er det innlysende hva resultatet blir: Økte strømpriser.