Undersøkelser utført av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet, viser at bruk av varmtvann over 28 grader for å fjerne lus gir tydelig smerteadferd hos fisken. Den får panikk og svømmer inn i karveggen, rister på hodet, plasker i overflaten og taper etter hvert kroppskontroll.

Fisk er fantastiske dyr. De er smarte, har forventninger om fremtiden, forståelse av tid, og kan føle frykt, stress og smerte. Selv om det ikke lenger er noen tvil om at de føler smerte, er det vanlig å bruke varmt vann for å fjerne lus på oppdrettsfisk. I termisk avlusing blir fisken overført til et varmt vannbad (vanligvis mellom 28-34 °C) i ca. 30 sekunder. Laksen og lusa lever vanligvis i samme miljø, men temperaturforandringer påvirker lusa mer, fordi den er av mindre størrelse. For laksen, som er skapt til å leve i kaldt vann, er varmen likevel dramatisk.

Etter få minutter i det varme vannet ville fisken vært død. Men avlusingen varer kun i 30 sekunder, så de fleste slipper unna den røffe behandlingen med livet i behold. Det er lett å forstå at en temperatur som er dødelig i løpet av få minutter også forårsaker sterk lidelse i løpet av et halvt minutt.

Metoden har vært kritisert av fagfolk i en årrekke. Til tross for alt dette er termisk avlusning den vanligste avlusningsmetoden i norsk fiskeoppdrett. For snart to år siden varslet Mattilsynet et mulig forbud mot termisk avlusning dersom en ikke kunne forbedre fiskevelferden. Siden da er det vist gjennom en rekke studier at termisk avlusing ikke er forenlig med god dyrevelferd. Det er heller ikke noe som tyder på at velferdsutfordringene har blitt løst av næringen.

I oppdrettsnæringen presses biologien ut over hva den kan håndtere. Fiskene skal vokse raskt og tett, noe som gir perfekt grobunn for sykdommer og parasitter. Vi skaper et luseparadis og kommer i ettertid med brannslukking som går på bekostning av dyrene.

I dag brukes termisk avlusing i større omfang enn noensinne. Det er ikke dokumentert noen endring for fiskevelferden. Dyrevernalliansen mener det er på høy tid at denne metoden forbys.