Regjeringens forslag til innføring av grunnrentebeskatning i havbruksnæringen, fører til store konsekvenser for de ansatte i næringen. Argumentasjon om at de som har mest skal betale mer til fellesskapet, er vel de fleste enige om. Men når politikerne er mer opptatt av å ta fra de rike enn å ivareta arbeidsplasser, vil de som er de virkelige taperne være ansatte og kommunene.

I går kom varslet om permittering fra nyttår av 339 ansatte i Lerøy Seafoods Group sine videreforedlingsanlegg i Norge. Lerøy Aurora permitterer 158 ansatte på Skjervøy, Lerøy mitt permitterer 125 ansatte på Hitra, og 56 ansatte på Fossen.

Regjeringens julegave til de ansatte i oppdrettsnæringen er permitteringer, med dertil tapt inntekt. Hvis dette er hva regjeringen mener om vanlige folks tur, har nok mange av oss velgere, gitt vår stemme basert på misforståelser.

Hvis grunnrenteskatten blir gjennomført slik den er foreslått, vil foredlingsindustrien slik vi ser den i dag forsvinne. Videreutvikling av industrien og muligheten til å videreforedle mer av fisken i Norge vil ikke skje, og arbeidsplasser flyttes ut av Norge. Dette til tross for regjeringens utsagn om å satse mer på bearbeiding i Norge, innfører de en grunnrente uten tilstrekkelig konsekvensanalyse.

Hva er det regjeringen egentlig vil i sin iver etter å skattlegge de som investerer i arbeidsplasser i distriktene? Har det ingen betydning at distriktsarbeidsplasser forsvinner, og at ansatte på gulvet går en særdeles usikker framtid i møte?

Hvis dette skal være framtidens næring, som skal overta etter oljen, bør man i det minste utrede konsekvensene av forslaget.

Det er enda ikke for sent å sette en fot i bakken, for å finne en løsning som ikke raserer norske distriktsarbeidsplasser.

Den åpenbare løsningen som ivaretar de ansatte i industrien er at innføring av en ny skatteordning utsettes til tidligst 1.1.2024, etter at Stortinget har gjort sitt vedtak våren 2023 av en skatteordning som hverken raserer næringa, kystdistriktene eller våre ansatte.

Representanter for regjeringa må omgående samle næringas organisasjoner og de tillitsvalgtes organisasjoner for å finne en omforent vei videre. Det haster!

Bjarne Kristiansen
Konserntillitsvalgt og leder for samarbeidsutvalget NNN i Lerøy Seafood Group.

Tor Ivar Ingebrigtsen
Konserntillitsvalgt for Fellesforbundet i Lerøy Seafood Group