Gå til sidens hovedinnhold

Valgte SV rett?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Både Arbeiderpartiet og SV ønsket en flertallsregjering av Ap+Sp+SV etter stortingsvalget, men slik gikk det ikke. SV trakk seg etter sonderinger fordi det ble avkrevd avklaringer som SV ikke kunne være med på. Hva dette nøyaktig handlet om, vet vi ikke. Men vi kan anta det handlet om skattepolitikk og oljepolitikk. Ap og Sp krevde trolig at SV godtok uendret skattenivå og fortsatt åpning for leting etter olje og gass. Som SV-velger mener jeg at SV burde godtatt disse kravene. Hvorfor?

For det første burde SV godtatt Ap/Sp-kravene av respekt for valgresultatet. I valgkampen sa SV igjen og igjen at partiet ønsket en regjering av de tre partiene Ap, Sp og SV. Velgernes dom ble at de to andre partiene fikk mye mer oppslutning enn SV. SV fikk 7,6% av de avlagte stemmene av i alt 47,4% for de tre partiene samlet. Det betyr at SV fikk en sjettedel av de tre partienes stemmer. Da var det ikke urimelig at politikken til Ap og Sp skulle vinne fram på to så viktige spørsmål som skattepolitikk og oljepolitikk.

For det andre er det så mye SV kunne bidratt med i en felles rødgrønn regjering som tilsier at det hadde vært rett å gå inn i regjeringsforhandlinger. For min egen del kan jeg nevne i alle fall fire saker det skulle være mulig å få alle tre partier med på. I flere år har SV vært en pådriver i arbeidet for Nord-Norgebanen, dvs en ny jernbanetrasé fra Fauske via Narvik til Harstad og Tromsø. Ap og Sp har etter hvert sluttet seg til, og 20. april i år vedtok et flertall på Stortinget at Nord-Norgebanen skal realiseres. Men dette må følges opp, og vi hadde hatt god bruk for SV som en kraft for Nord-Norgebanen innad i regjeringen. En annen viktig sak er fiskeriene der det viktigste spørsmålet er å få til en moderat omfordeling av fiskekvotene fra havfiskeflåten til kystfiskeflåten. Det er viktig for å sikre kystens arbeidsplasser, og det er miljøvennlig. Også Ap og Sp har kommet med signaler i samme retning, men i disse partiene er det også mange som kjemper for havfiskeflåtens interesser. Vi hadde trengt SVs innsats innad i regjeringen også på dette punktet.

Mitt tredje punkt er utenrikspolitikken. Politikkens tyngdelover tilsier at medlemskapet i NATO og EØS ligger fast. Men SV kunne bidratt til en mer nasjonal sikkerhets- og forsvarspolitikk. Noe positivt fra Solberg-regjeringen kan bygges videre på, som en gjenreising av hæren i Finnmark og inngåelse av flere forsvarsavtaler med våre nordiske naboland. Men Solberg-regjeringens utstrakte servilitet og underdanighet i forhold til USA hadde SV kunnet bidratt til en moderering av. USA-baser på norsk jord og en norsk fregatt under USA-kommando er to eksempler på noe en ny rødgrønn regjering kunne ha et annet syn på.

Mitt fjerde og siste punkt på hva SV kunne ha fått til som en del av en rødgrønn regjering gjelder alt som har med arbeidsliv og kapitalkontroll å gjøre. Fagbevegelsen hadde store forhåpninger til SV i den forbindelse. Kampen mot sosial dumping, en generelt mer positiv holdning til fagbevegelsen, kampen mot skatteunndragelser og arbeidslivskriminalitet, internasjonalt arbeid mot skatteparadiser (paradis for snylterne, ikke for folk flest) er bare noen stikkord for hva som bør gjøres av en rødgrønn regjering, og områder der SV kunne ha utgjort en forskjell. Nå ble det ikke slik, men hvem vet i løpet av kommende fireårs-periode?

Kommentarer til denne saken