Nordkalottfolket er tredoblet siden sametingsvalget i 2021, og er mer enn seksdoblet til fylkestingsvalget i 2023. De suser inn på fylkestinget i Finnmark som nest største parti. Partiet kom for første gang også inn i fylkestinget i Troms. Det har lønnet seg å snakke om de vanskelige sakene i nord når ingen andre gjør det.

Nordkalottfolket er et protestparti med rotfeste i samepolitikken, og kan potensielt få fylkesordføreren i Finnmark, avhengig av samarbeidskonstellasjoner.

Partiet kan like gjerne samarbeide med Arbeiderpartiet som Høyre og FrP. Der vil de være enige i synet på motorferdsel i utmarka, og de borgerlige partiene er ikke like ettergivende overfor reindrifta som venstresiden.

Hvor interesserte Nordkalottfolket er i makt er vi usikre på. Aller helst hadde de kanskje ikke ønsket å bli så store så raskt. Og Sametingsvalget er tross alt viktigere for dem.

Det vil kreve mye av partiapparatet om de skulle makt i et fylkesting, og foreløpig har de forholdt seg ganske passive i komitearbeid på Sametinget.

Ergo mangler Nordkalottfolket en god del politisk trening. Dessuten er Finnmark fylkeskommune i en svært vanskelig økonomisk situasjon - nærmest et konkursbo når ekteskapet med Troms blir formelt oppløst ved årsskiftet.

Det er neppe attraktivt å skulle bli stilt ansvar for skoler, båter og annet i Finnmark når målet tross alt er å vinne neste sametingsvalg.

Men Nordkalottfolket står overfor en bakrus etter valget. De har blitt et maktparti som det vil bli avkrevd handling fra, det er ikke lengre like lett å komme seg unna med slagferdige replikker.

Fremover tyder mye på at det vil spisses ytterligere til mellom reindrift og andre samfunnsinteresser. Det gir en fortelling om at samer er ensbetydende med reindrift, og at Sametinget ved NSR er et politisk instrument for en enkelt næring.

Alle konfliktlinjer fremover går gjennom denne aksen. Det er en stor, stor gruppe samer utenfor reindriften. De med ulik og differensiert samisk bakgrunn, opplever at de blir skrevet ut av den samiske fortellingen, og at deres interesser defineres ut.

Nordkalottfolket er et grasrotopprør mot dette narrativet. De har potensial til å vokse seg enda større - så lenge de andre partiene styrer unna interessekonfliktene. For eksempel om båndlegging av arealer til reindrift, en sak som også avgjorde valget av ordfører i Hammerfest denne uka.

Hvor store Nordkalottfolket til slutt vil bli, avgjøres derfor ikke av dem selv, men av de andre partiene. Både i regionalpolitikken og på Sametinget.