Tider kommer, og tider går. De fleste av oss føler vell at tiden går veldig fort. Denne gang synliggjøres dette ved at det er kommunevalg om kort tid, 4 år siden siste valg. Da manglet Balsfjord Kristelige folkeparti (KrF) en håndfull stemmer for å opprettholde plassen til sin eneste representant i kommunestyret. I disse 4 årene har vi sittet på sidelinjen, men skulle mer enn gjerne latt vår stemme være med og forme utviklingen i Balsfjord.

Vi ser at sentrale deler av kommunen er fratatt arbeidsplasser som har medført problemer for mange, med økte utgifter til arbeidsreiser mm. Vi ser også at kommuneøkonomien er gått fra vondt til verre. Dette har i for stor grad ført til nedskjæring på helse og omsorg.

Balsfjord KrF vil jobbe for bedre tilbud til eldre og syke. Vi vil jobbe for flere omsorgsboliger i våre tre tettsteder, og vi vil jobbe fram planer for flere sykehjemsplasser.

Det er ikke bra at Rådhuset nedbemannes og tjenestene som våre innbyggere har krav på kjøpes fra andre landsdeler. Det blir ikke økt tilflytting av og føre denne linjen videre.

Balsfjord KrF håper at dere som velgere vil bruke vår liste. At dere der vil se at vår førstekandidat Widar Skogan stiller til valg, kommer han inn vil han være den i det nye kommunestyre som har det største nettverk, av samtlige representanter. Dette vil han bruke for og bevare lokale arbeidsplasser, samt skape nye. Widar vil også benytte dette nettverk på fylke og storting, til og motarbeide UNN sine planer om nedleggelse av Kløvertun. Som er ett godt og anerkjent behandlings sted for personer med psykiatriske problemer. Balsfjord KrF vil styrke og bevare, ikke legge ned og sentralisere.

Les også

Nye Troms og oppdrett i Balsfjord

Vi håper også at dere vil se at Balsfjord KrF har unge og kjente kvinnelige kandidater som vil ivareta interessene til sine lokalsamfunn. At dere vil se at disse, og også andre unge listekandidater, ikke har vært i lokalpolitikken tidligere, og dermed ikke trekker med seg gamle motsetninger mellom steder. Dere vil også se at vi har med personer med lang erfaring fra lokalpolitikken, denne miksen er en styrke for oss alle. Balsfjord KrF har en av de laveste gjennomsnitts alderen av alle listene. Dette bærer bud om at de unge er rede til å ta ansvar for framtiden, stem dem inn.

Balsfjord KrF er ett kristelig demokratisk parti som vil alle vel, som vil jobbe for nye kompetanse arbeidsplasser, som er viktig for og bevare ungdommen i kommunen. Vi føler også ansvar for syke og eldre som trenger pleie og omsorg, og vil jobbe for at deres hverdag skal bli lettere.

Håper med denne hilsen til dere, at dere vil bruke vår liste ved valget 11. september.

Beste hilsen fra Balsfjord Kristelige Folkeparti

Les også

Flytt til Laksvatn og Balsfjord!