Gå til sidens hovedinnhold

Vaksine: håp, risiko, alternative valg, en krystallkule - og litt om det som er mye verre

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Først litt om håp og risiko

Det er vanlig å sammenligne livet med en reise. La oss kalle reisens start for «Fødsel» og reisens slutt for «Høy alder». Reisen gjøres langs ulike veier, til ulike tider. Den byr på ulike utfordringer, dels betinget av hvilke valg vi foretar, dels betinget av tilfeldigheter. Det kinkige er at vi i liten grad vet hvilke utfordringer vi møter, når vi møter dem og hva resultatet av utfordringene blir. Vi kan håpe at vi kan reise mellom Fødsel og Høy alder med liten risiko. Håpe....

Om alternative valg

Vi kan også forberede oss. Om vi ikke kan forberede oss mot alt må vi ha en forestilling om hvilke utfordringer vi mest sannsynlig vil møte og hvilke som har høyest risiko. Om to ulike utfordringer har samme risiko, og vi bare kan forberede oss mot en, blir det vanskelig å velge. Om den ene av disse utfordringen forekommer svært mye oftere enn den andre, blir det enklere å velge, men nødvendigvis ikke helt enkelt.

Tenk deg at du møter følgende problemstilling:

Sammen med ni andre skal ditt barn vandre en bestemt strekning på reisen mellom Fødsel og Høy alder. Det venter dem ti alvorlige utfordringer; ni av type «A», en av type «B», begge like alvorlige. Hver av de som vandrer vil bare møte en utfordring. Ni barn vil altså møte utfordring «A», ett barn vil møte utfordring «B». Alle kan velge om de vil forberede seg. Ingen vet om de møter «A» eller «B».

  • Den som forbereder seg og møter «A» får ingen plager.
  • Den som forbereder seg og møter «B» får plager.
  • Den som ikke forbereder seg og møter «A» får plager.
  • Den som ikke forbereder seg og møter «B» får ingen plager.

La oss se på fire senarioer (alle, ni, fem og ingen forbereder seg):

  1. Om alle forbereder seg vil en få plager (en vil møte «B»).
  2. Om ni forbereder seg og en lar være, taler sannsynligheten for at den som ikke forbereder seg vil møte «A» og få plager («A» forekommer ni ganger så hyppig som «B». En av de ni som forbereder seg vil da møte «B». To vil få plager).
  3. Om fem forbereder seg vil resultatet variere mellom fire og seks som får plager. (Om alle fem som forbereder seg møter «A» vil ingen av dem få plager. Fire av dem som ikke forberedte seg vil da møte «A» og få plager. Om en av de som forbereder seg møter «B» vil denne personen få plager. Da vil alle fem som ikke forbereder seg møte «A» og få plager).
  4. Om ingen forbereder seg vil ni få plager (ni vil møte «A» uforberedt).

Om du på forhånd vet hvem som vil møte «A» og hvem som vil møte «B», vil det være enkelt å gi velge, men det vet du altså ikke. Hvilket råd om forberedelse vil du gi til ditt barn? Hvilket råd vil du gi til den enkelte om alle ti er dine barn?

Om vaksine

Nå er det slik at vi alle er med på reisen mellom Fødsel og Høy alder, men ingen vet hvem som møter «A» (smittes med Covid 19 - mutert eller ikke mutert). Vi kan imidlertid velge om vi vil forberede oss – velge om vi vil vaksineres. De som velger vaksine er delvis eller helt beskyttet mot «A», men vet ikke om de møter «B» (får ubehagelige virkninger av vaksinen).

Fram til nå er det ikke påvist foruroligende mange ubehagelige virkninger av vaksinen.

Fram til nå er det påvist foruroligende mange ubehagelige og alvorlige virkninger av å bli smittet med Covid 19 (alvorlig sykdom, stor belastning på helsevesenet og mange døde). Det er en øredøvende forskjell mellom plagene Covid 19 gir og de plagene ulike vaksiner gir!

Om krystallkulen og litt om det som er mye verre

Om en ikke skal ta hensyn til hva som sannsynligvis gir størst risiko for «ubehagelige virkninger» av Covid 19 og vaksine mot Covid 19, kan en ta en titt inn i en krystallkule om en har en slik, og prøve å finne «fornuftige» svar. Alternativt kan en høre på noen som har en krystallkule og som har tittet inn i den. Kanskje de har funnet svar og sammenhenger mellom hendelser. Noen finner nemlig sammenhenger mellom hendelser som ikke henger sammen (utvikler ulogiske teorier), noen finner ulogiske sammenhenger som ender opp i konspirasjonsteorier (teoriene er beheftet med logiske feil og problematisk omgang med fakta). Når teorier, som forteller at det er farligere å vaksinere seg mot Covid 19 enn å ikke vaksinere seg får mange tilhengere, blir det mange som møter «A» uten å være forberedt! Det er denne slik situasjonen som er «mye verre».

Hvilket råd om vaksine ville DU gi dersom du skulle gi råd til befolkningen?

Kommentarer til denne saken