Det er skolestreik, og fordi den ikke rammer Oslo-skolene er politikerne tause og passive. Lærerne har gått ned i reallønn, og blitt nedprioritert av KS. De har et godt poeng med streiken, fordi de føler med rette at deres arbeidsgiver har valgt å prioritere andre grupper på bekostning av dem. Det er en rett til streik som en siste utvei for arbeidstakere i Norge til å si ifra at nok er nok. Men selv om dette er en klassisk arbeidskonflikt så er det en tredje part som rammes hardt, nemlig elevene. Under flystreiken var det stort fokus på at flypassasjerene ikke skulle bli skadelidende, ved at de fikk kompensasjon, det ble satt opp ekstra fly for å plukke opp strandede passasjerer osv. Men hvem er det som kompenserer skoleelevene? KS har et ansvar for at elevene ikke rammes som en følge av at lærerne er misfornøyd med lønna si.

Politikerne har et ansvar for å presse på for at det settes i gang tiltak for nettopp det. Man kan se for seg mulige løsninger, som at elevene fikk en nettbasert løsning, hvor de satt hjemme og ble undervist av en lærer som ikke var i streik, selvfølgelig betalt av KS. Det kunne skapt i det minste en slags disiplin og ro, og kunne være utgangspunkt for at elevene faktisk kunne ta eksamen. Men det har vært taust. Selv etter over en måned med streik foreligger ingen plan for hva som skal skje når streiken er avblåst. Slik det er nå, foreligger det ikke grunnlag for å vurdere alle elevenes ferdigheter, basert på prinsippet for fraværsgrense på 10 %. For et par dager siden satt jeg i et foreldremøte på Kongsbakken skole, hvor en person fra skolen (kontaktlærer var i streik) informerte tørt om fraværsregelen, og at elevene kunne ha et fravær på maks 10 %, etter at streiken var avblåst!

Vi snakker her om en totalt fravær for enkelte elever på over 20 % hvis man plusser med tiden de ikke får undervisning pga. streiken. Selvfølgelig er det da ikke grunnlag for å vurdere elevens ferdigheter! Som forelder gjør jeg mitt beste for å undervise min datter i kjemi, fysikk og matte på kveldstid; da jeg har jobb om dagen. Egentlig burde jeg tatt meg fri fra jobben for å hjelpe min datter, men det var ikke lett å forutsi hvor lenge streiken ville vare. Det foreligger absolutt ingen plan for hvordan man skal ta igjen det tapte etter streikens avslutning, noe som ikke blir bedre ved at noen elever er mer rammet enn andre, og kan dermed gi forskjellsbehandling hvis disse elevene ble likestilt ved en felles eksamen. Det er på tide at foreldrene våkner opp og krever at barnas rettigheter blir respektert! Det er opplagt at elevene, liksom flypassasjerene tidligere, skal kompenseres for en streik som de uskyldig er blitt en del av!