Gå til sidens hovedinnhold

Utvikling er ikke avvikling!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I innlegget «Tromsøs storhetstid i nord går mot en skammelig avvikling» retter Terje Walnum sterk kritikk mot Statens vegvesen. Årsaken er at Vegvesenet har jobbet for å gi Nord-Norges største by en bypakke som er delvis bomfinansiert.

Det er enighet mellom transportetatens fagfolk og regjeringen om at bypakker er et godt og nødvendig tiltak for å bedre framkommeligheten i de største byområdene. Det gjelder også Tromsø.

Hensikten med bypakker er å utvikle et transportsystem som reduserer problemer med kø, støv og støy. Tromsø vokser, og moderne bytransport handler om å få god framkommelighet for næringslivet og mange mennesker samtidig, på begrensede områder. En bypakke omfatter derfor tiltak som fremmer kollektivtrafikk, samt gode og trygge løsninger for å få så mange som mulig til å sykle og gå. Jo flere som kan reise grønt, jo bedre plass på vegene blir det for dem som må kjøre bil.

En bypakke er et spleiselag og en forpliktende avtale mellom staten, Tromsø kommune og Troms- og Finnmark fylkeskommune. Proposisjonen om Bypakke Tromsø skal behandles i Stortinget i løpet av året. Regjeringen la nettopp fram sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033, og også der får byområdene stor plass. Regjeringen signaliserer at de legger til rette for at Tromsø, i tillegg til bypakke, også skal få en byvekstavtale i løpet av NTP-perioden. Der vil det settes klare mål for byområdet, også mål for klimautslipp og arealpolitikk.

Effektive transportsystemer har stor betydning for økonomisk vekst, næringsutvikling og boligbygging i byområdene. Å innføre bompenger er særdeles politisk krevende. Men, verken Bodø eller Harstad er avviklet etter innføring av bompenger. Tvert imot ønsker de lokalpolitisk å gå videre med nye faser for byutviklingen i sine byer. I de større byene i resten av landet står de i kø for å utvikle de beste byprosjektene, og ta del i regjeringens forslag til midler for bysatsing i NTP.

Nå er det Tromsø sin tur, utvikling er ikke avvikling!

Unni Merete Gifstad,
avdelingsdirektør, Statens vegvesen

PS! Naimak sluttet i Statens vegvesen i 2018.

Kommentarer til denne saken