Melkøya står for nesten to prosent av Norges totale klimagassutslipp. Utslippene fra anlegget må vekk, og karbonfangst- og lagring (CCS) er den eneste fornuftige løsningen. Derfor har Venstre foreslått dette i Stortinget.

Equinors gassanlegg på Melkøya er Norges tredje største utslippspunkt av CO₂. Anlegget som omdanner gassen fra Snøhvitfeltet til flytende gass, slipper ut rundt 850.000 tonn CO₂ i året. Det er nesten like mye som hele Oslos årlige CO2-utslipp. Dette er bakgrunnen for at man må ta grep for å kutte utslippene fra anlegget.

Equinor og regjeringen mener svaret er elektrifisering. Problemet er bare at elektrifiseringen av gassanlegget vil kreve ca 3,2 TWh. Til sammenligning er netto kraftforbruk i Finnmark 3,8 TWh. Allerede nå får andre industriprosjekter nei til å starte opp, fordi det ikke er nok strøm- og nettkapasitet. Melkøya båndlegger all ny kraft som på 5-10 års sikt kan tenkes produsert i Finnmark eller overført til Finnmark sydfra.

I tillegg forutsetter en elektrifisering av Melkøya en 54 km lang 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest. Equinor og regjeringen tar ikke høyde for at det er en ekstremt høy risiko for forsinkede utslippskutt på Melkøya dersom man utelukkende baserer seg på nettutbygging fra Skaidi-Hammerfest. En av årsakene til dette er blant annet i Fosen-dommen. De nye strømmastene skal gå gjennom store reindriftsområder, og er svært kontroversielle.

CCS er langt billigere enn Equinor hevder

Mens regjeringen og Equinor fremholder at elektrifisering er eneste løsning er mange uenige med dem. Erik Lindeberg, en av Norges mest erfarne CCS-forskere, mener at CO2 fangst av dagens utslipp fra gasskraftverket på Melkøya gjennomføres, fraktes til og lagres i Snøhvitreservoarene til en tiltakskostnad på 1036 kr/tonn CO2.

Dette er vesentlig lavere enn kostnadsestimatet Equinor har lagt til grunn for søknad om elektrifisering av Melkøya. Ifølge Equinor ble CCS studert for 12-13 år siden, og hadde en estimert tiltakskostnad på 4500- 6000 kroner per tonn. Denne kunnskapen har bare overfladisk valgt å oppdatere.

Samtidig håver Equinor inn penger. I rekordåret 2022 hadde selskapet et resultat på 234 milliarder kroner etter skatt. At Equinor i dette bildet i tillegg har begynt å inngå avtaler med leverandører som skal elektrifisere anlegget, før det er vedtatt, er både arrogant og provoserende.

Finnmark ønsker ikke elektrifisering

Regjeringen lytter heller ikke til sine egne i denne saken. Over halvparten av ordførerne i Finnmark mener det er feil å elektrifisere gassanlegget på Melkøya nå. De frykter at folk og næringslivet i nord blir de store taperne. Seks ordførere er for elektrifiseringen, med forbehold om at nok kraft til folk og næringsutvikling i Finnmark sikres samtidig. Bare én ensom sjel, ordfører Terje Wikstrøm (AP), i Hammerfest støtter planen om elektrifisering slik den er.

Vi skal nå klimamålet. Derfor må utslippene fra Melkøya bort. Men regjeringen må snart våkne og forstå at elektrifisering ikke er svaret. De må ta den folkelige motstanden og de faglige vurderingene av CCS til seg. Regjeringen må slutte å lytte til Equinors ensidige fokus på den letteste og billigste løsningen for selskapet, som er den løsningen som har de største negative samfunnsøkonomiske konsekvenser, særlig for Finnmark. Utslippene på Melkøya må fjernes med karbonfangst og -lagring.