Stortingskandidat for Høyre, Christine B. Killie, kritiserer min kronikk om Høyres reform «fritt behandlingsvalg». Killie velger dessverre å komme med avsporinger, utenomsnakk og direkte feilaktige påstander.

La meg først slå fast: det var Arbeiderpartiet - ikke Høyre - som innførte valgfrihet i helsesektoren. Ordningen «fritt sykehusvalg» kom i 2001 under Stoltenberg I-regjeringen og ga norske pasienter rett til å velge behandling ved alle landets offentlige sykehus og hos private kommersielle og ideelle behandlere med offentlig avtale. Denne valgfriheten ble ytterligere utvidet under den rødgrønne regjeringen. Derfor bør Killie holde opp med å snakke usant om Arbeiderpartiets helsepolitikk. Vi har nemlig tenkt å utvikle og utvide ordningen «fritt sykehusvalg» - ikke avvikle den, som Høyre påstår. Og valgfriheten skal være reell for pasienter over hele landet.

Christine B. Killie nevner at hennes parti vil styrke ordningen med «pakkeforløp» i pasientbehandlingen. Det er bra og dessuten tverrpolitisk støttet. Men gode og koordinerte pasientforløp krever godt samarbeid, både mellom sykehusene og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Hvorfor vil da Killie og Høyre rulle ut en ordning som «fritt behandlingsvalg», der de private kommersielle aktørene er totalt frikoblet fra den offentlige helsetjenesten? Det utelukker i stor grad at disse aktørene, som altså blir finansiert over de offentlige sykehusbudsjettene, skal kunne delta i «pakkeforløpene».

Så hevder Killie at hennes parti vil satse på mer behandling innen psykisk helse. Bra det også - men Høyres troverdighet her er helt på bånn. Før valget i 2013 lanserte Bent Høie «den gylne regel». Det innebar at veksten i sykehusøkonomien for psykisk helsevern og rusbehandling skulle øke mer enn for somatiske behandlinger. Men det er det motsatte som har skjedd. Nedtrekkene på sykehusenes budsjetter har vært betydelig større for psykiatri enn for somatikk - noe helseministeren selv har innrømmet. «Den gylne regel» har rett og slett havarert på Høyres vakt.

Christine B. Killie påstår at «fritt behandlingsvalg» har kortet ned ventetidene i helsetjenesten. Det er direkte feil. Nylig kom en evalueringsrapport for Høyres prestisjeprosjekt, fra innføring i 2015 og fram til nå. Rapporten slår fast at ordningen ikke har hatt betydning for ventetidene. Videre viser evalueringen at de fleste pasientene som benytter ordningen tilhører det øvre sosiale sjikt og at de fleste behandles for somatiske sykdommer - ikke rus og psykiatri som Høyre lovte. Vi vet fra før at de fleste behandlerne i ordningen, samt de pasientene som benytter seg av tilbudet, befinner seg i det sentrale østlandsområdet. Er virkelig dette en god måte å organisere knappe helseressurser på, Killie?

Høyres stortingskandidat Christine B. Killie er enig med meg i at Høyres «fritt behandlingsvalg» er et ideologisk begrunnet prosjekt. Hun bør virkelig gå i tenkeboksen for å finne ut av hvem denne ideologien er til for: pasientene eller de kommersielle helsebedriftene som med Høyres velsignelse har fått fripass inn i offentlige budsjetter.