Regjeringen har sagt opp kontrakten med NATO Helicopter Industries (NHI) om 14 maritime helikopter av typen NH90 og krever fem milliarder kroner tilbakebetalt.

Konsekvensen av dette er at Kystvakten og fregattene må seile uten helikopter i mange år fremover, og den Maritime helikoptervingen (MHV) på Bardufoss flystasjon må avvikle den operative og tekniske kompetansen som er bygget opp gjennom flere generasjoner.

Og dette skjer med krig i Europa og økt fremmed etterretning i norske sjøterritorier.

Til tross for at kontrakten med NHI er sagt opp, må Norge fortsatt vedlikeholde helikoptrene og holde dem luftdyktige. Selv om helikoptrene ikke flys, påløper det faste kalenderettersyn hvor komponenter må skiftes. Det er trolig flere operative NH90-helikoptre tilgjengelige enn fartøy og besetninger til å operere disse.

En rettssak mellom NHI og Forsvaret om kravet for å si opp kontrakten og kreve fem milliarder kroner tilbakebetalt kan komme neste år, og behandlingen av saken kan lett ta mer enn ett år. Skulle Forsvaret tape rettssaken, blir Norge eier av 14 NH90 med reservedelslager og spesialutstyr.

Når over 550 NH90-helikoptre er bestilt fra NHI, hvorav over 471 er levert og har en akkumulert flytid på over 330.000 timer, er det all grunn til å stille spørsmål om hva som gikk galt i det norske Forsvaret ved kjøp, innfasing og drift av NH90.

NHI har tilbudt Forsvaret å benytte NH90 til en rettstvist om oppsigelse av kontrakten er avklart. Det er kun regjeringen ved Ap og Sp som kan si ja til dette tilbudet eller reaktivere kontrakten. Dette vet de respektive lokale partiene, vertskommunen, fylkespartiene, stortingspolitikere, personellorganisasjonene og Landsorganisasjonen.

Uten NH90 forsvinner den operative og tekniske maritime helikopterkompetansen fra Bardufoss flystasjon, og hvem skal da betjene en ny maritim helikopterflåte om noen år - eventuelt den NH90-flåten Forsvaret kan bli sittende igjen med ved en tapt rettssak?