Artikkelen i Nordlys nettavis publisert 08.07.21, om at MMG drift har hentet ut gjenstander i et konkursbo som selskapet har kjøpt og betalt, fra lokalene som Hugos pub leier hos Finnsnes Handelspark, gir grunn til å stille spørsmål ved det journalistiske arbeidet i Nordlys.

Nordlys publiserer en artikkel som gjennom tendensiøs bildebruk og tekstlige virkemidler, formidler et skrekkscenario som insinuerer at det har vært noen slemme og urimelige mennesker og forsynt seg av møbler og inventar hos pubeier Hugo Nordnes, slik at han ikke får drevet sin pub. Nøyaktig som andre deler av media, opptrer Nordlys som selvoppnevnt ambassadør for Nordnes som i lengre tid i flere kanaler har fått fremstille seg selv som offer i saken. Dette til tross for at han selv understreker at han ikke er part i saken. I tillegg fungerer artikkelen glimrende som markedsføring av Hugos pub, blant annet gjennom at Nordlys referer til Nordnes som kan fortelle at mange mennesker hjelper han slik at han kan få gjennomført sine kommende helgearrangement.

Er dette nivået på Nordlys sitt journalistiske arbeid? Beklageligvis minner det mer om en reportasje i Se og Hør, enn om en artikkel i en avis som forventer å ha publikums tillit fordi den bedriver saklig og uavhengig journalistikk.

Er det for mye forlangt at redaktører og journalister i Nordlys har et refleksjonsnivå som tilsier at de stiller seg følgende spørsmål før saken publiseres:

  • Hvem er de formelle partene og hva er det materielle innholdet i saken?
  • Kunne det tenkes at saksøker MMG Drift har kjøpt og betalt, og er rettmessig eier til konkursboet, men at representanten for motparten, Finnsnes Handelsbank, har motsatt seg å utlevere gjenstandene?
  • Hva bygger Lagmannsretten på i sin konklusjon om at MMG Drift har rett til gjenstandene?
  • Hvorfor måtte MMG Drift be om bistand fra namsfogden for å få ut gjenstandene? Var det fordi Handelsparkens representant ikke var i stand til å etterkomme lagmannsrettens kjennelse?
  • Hvem opptrer som representant for Finnsnes Handelspark? Kan publikum ha nytte av å vite at Gunnar Inge Skålvold, daglig leder i Finnsnes Handelspark og selskapets representant og talsmann i saken, er eier og medeier i flere større eiendommer i sentrum av Finnsnes med betydelige forretningsmessige interesser der. Hvorfor nevnes ikke hans navn og rolle som sentral aktør i konflikten i dekningen av saken i Nordlys?
  • Hva er egentlig Hugo Nordnes sin rolle i saken? Kan det være at han med god hjelp av Nordlys og andre deler av media, bruker denne situasjonen til å skaffe seg en plattform for å fremme sin sak og sin virksomhet?

Nordlys sin populærframstilling av saken vitner om at avisen er mer opptatt av salgstall og antall klikk, enn av seriøs journalistikk. Hvorfor ser Nordlys det som sin oppgave å formidle Hugo Nordnes sitt syn på seg selv som offer i konflikten til tross for at han ikke har en formell rolle i saken? Hvorfor er Gunnar Skålvold som har fullmakt til å representere den mektigste aktøren i saken, og som er en person med betydelige forretningsmessige interesser i lokalmiljøet, usynlig i dekningen av saken i Nordlys?

Det er tvilsomt at Finnsnes Handelspark og selskapets daglige leder, tjener på å bli forbundet med denne konflikten. En sak hvor Skålvold som Handelsparkens representant, ikke har ønsket å forklare seg i tingretten. En sak hvor MMG Drift så seg nødt til å be om bistand fra namsfogden fordi Handelsparkens representant ikke var i stand til å etterkomme lagmannsrettens kjennelse. Dette ser på ingen måte bra ut. Vil denne historien styrke omdømmet til Finnsnes Handelspark, og til en som trolig ønsker å bli ansett som en seriøs forretningsmann?

Nordlys sin dekning av saken kan gi inntrykk av at avisen ønsker å skjerme Handelsparken og Skålvold, sentral aktør og maktfaktor i konflikten. Avisen synes i tillegg å ha tatt på seg rollen som ambassadør og kommunikasjonsbyrå for Nordnes. Av en eller annen grunn. Kan det være fordi Nordlys har bindinger til Nordnes? Eller er det for å trekke oppmerksomheten bort fra Skålvold og Finnsnes Handelspark?

Nordlys ønsker å fremstille seg som landsdelens mest seriøse avis, en ambisjon som i lys av denne reportasjen fortoner seg som ren ønsketenkning. Derimot skapes det tvil om hvorvidt Nordlys driver saklig og uavhengig journalistikk som er bygd på kunnskap om de faktiske forholdene i saken.