I to studier intervjuet lege og stipendiat Martin B. Harbitz og medforskere pasienter, fastleger og helsepersonell i distriktene om deres erfaringer med uheldige hendelser, utrygg medisinsk praksis, pasientskader og lav kvalitet på helseomsorgen. Det ble også gjort en undersøkelse av hvordan Helsetilsynet reagerer på feil eller mangelfull behandling.

I sin påfølgende avhandling slo Harbitz fast følgende: Fastleger i distriktet ble fratatt eller fikk begrenset sin autorisasjon 2,1 ganger oftere enn fastleger i urbane områder. Det er et svært tall, sier han til Nordlys.

Fastleger i distriktene har 23 ganger så høy risiko for å bli refset, som sykehusleger. – Pasienter blir skadet i distriktene. Det er noe som skjer i distriktene som fører til dette, sier Harbitz til Nordlys.

En av forklaringene kan ifølge Harbitz være at fastlegene ofte ansettes på relativt korte vikariat i små kommuner som har store vansker med rekrutteringen av fastleger. Dermed har fastlegene mindre tid på hvert sted. Da kan det være usignerte prøvesvar som ligger igjen eller pasienter som ikke blir fulgt opp.

Les også

Øk fastlegenes basistilskudd for hvert femte år i samme praksis

Det er alvorlig at kvaliteten på helsetilbudet er så mye dårligere i norske distrikter enn i byer. Fastlegekrisen er landsomfattende. Men Harbitz sin avhandling viser at den faktisk kan være skadelig for folk som bor i distriktene.

Fastlegeordningen skal styrkes fra mai 2023. I neste års budsjett legger regjeringen en milliard kroner i potten, når man ser på samlet effekt, for å bøte på fastlegekrisen.

Regjeringen vil også lage et opplegg der pasientens alder, kjønn og helsestatus skal ha betydning for det faste tilskuddet legen får. Målet er lage en differensiering som både skal sikre bedre oppfølging av pasientene med størst behov, og en bedre hverdag for fastlegene, fortalte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Denne differensieringen stritter legeforeningene i mot, og mener den er upraktisk for legene. Men hvis det er mulig å lage en differensieringsnøkkel på grunnlønnen for fastlegene, bør den heller kritiseres fordi den ikke har større fokus på pasientene i distriktene.

I dag er det enormt mye mer lønnsomt å være en vikarlege i en utsatt distriktskommune enn det er å være fastlege der. Det går på liv og helse løs.