Maja Sojtaric hadde en artikkel i Nordlys 5. januar, da bompengene startet. Der ble vi minnet på at – ja vi har betalt bompenger så tidlig som 1960 da Tromsøbrua var ferdig og tatt i bruk. Det samme skjedde med Sandnessundbrua i 1974.

Les også

Jeg skal svømme motstrøms og hylle bompengene

Disse bompengene ble betalt så lenge til disse var ferdig finansiert. Bjarne G. Nilsen kom da på ideen at vi burde lage en tunnel fra byen til Langnes. Også denne ble i første omgang betalt med bompenger, siden kom Ryatunnelen, bompengefinansert.

Hvis jeg ikke husker mye feil ble begge tunnelene ferdig betalt lenge før oppsatt tidsfrist. Det viser at folket her har visst både samhørighet og solidaritet til ny utvikling av vår kjære by og området rundt. Siden fikk vi 50 øringen i ekstra bensinavgift som skulle gå til utvikling av veier og sykkelbane.

Når vi nå får bompengeringene – hvor vi blir opplyst at disse KUN skal gå til trafikale forhold på TROMSØYA - og hvor de som blir å nyte godt av dette spleiselaget blir fritatt for betaling av bompenger – ja, da sier det seg sjøl at vi som bor utafor Øya føler oss mektig urettferdig behandlet.

Urettferdighetsfølelsen er nedarvet i oss, bare se på 4–5 åringene, hvis noen blir forskjellsbehandlet, da er de snar å rope urettferdig, urettferdig!

Vi har fått vite at bompengene er for å redusere biltrafikken. Hvorfor skal da noe av avgiften gå til å oppgradere Stakkevollveien til 4 feltsvei – når biltrafikken skal reduseres – da er jo det en unødvendighet.

Hvis bompengene hadde blitt brukt til oppgradering av veiene i hele Tromsø kommune, har nok saken stilt seg annerledes.

Det er blitt meg fortalt, om det er rett eller ikke, vet jeg ikke, men noen sier at noen bommer er flyttet slik at de som bor i sone 1 skal komme seg til Tromsøbadet uten å betale bompenger: I så tilfelle – URETTFERDIG.

I helgene har jeg forstått er det halv avgift. Er for at de som bor i sone 1 skal komme seg ut på fritidsaktiviteter på fastlandet og da også spesielt Kvaløya med fine fjell til tur og skigåing.

For rettferdighetens skyld bør de som bor i sone 1 betale dobbel rushtidsavgift lørdag og søndag samt betale parkeringsavgift på Kattfjordeidet og andre utfartssteder. Disse pengene skal utelukkende gå til trafikkforhold på Innlandet og Kvaløya.

La oss starte med vegen fra Tromvika og busstraseen fra Eide Handel.

Da kan vi begynne å snakke om rettferdig behandling i vår kjære kommune.