Uredelig av Troms Kraft Nett

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den 1. januar 2021 endret Troms Kraft Nett nettleien slik at de som sløser med strøm premieres, mens de som investerer i tiltak for energieffektivisering eller solceller straffes med dyrere strøm. Det skjer ved at det variable energileddet reduseres med 46 prosent til 12 øre/kWh, mens det årlige fastleddet øker med 58 prosent til 2000 kroner. Det er ingen tvil om at endringen er uheldig, i hvert fall fra et miljø- og bærekraftsperspektiv.

Men det er enda verre enn som så. Ikke bare frarøves forbrukerne deres muligheter til å delta i det grønne skiftet; Troms Kraft Nett er uredelige når de begrunner endringen.

I februar 2020 sendte Norges vassdrags- og energidirektorat et forslag til endringer i nettleien på offentlig høring. Det er dette forslaget Troms Kraft Nett har lagt til grunn for sin nye nettleiepris. Direktoratets forslag møtte imidlertid massiv motstand hos alle forbrukerorganisasjonene, miljøvernorganisasjonene, samt alle bedriftene i markedet for energieffektivisering og solceller. Forslaget er derfor ikke vedtatt, og det ligger fortsatt til behandling hos Olje- og energidepartementet. Vi i Nelfo har sterk tro på at departementet ikke vil vedta nye regler som vil svekke lønnsomheten i gode energiløsninger hos forbrukerne.

På hjemmesidene til Troms Kraft Nett kan man imidlertid lese følgende uriktige påstand:

«Norges vassdrags- og energidirektorat har besluttet at fastleddet i nettleien (fastbeløp) skal utgjøre minimum femti prosent av en gjennomsnittskundes nettleie. Vi har derfor måttet justere opp fastbeløpet og ned energileddet for å møte dette kravet

Troms Kraft Nett har med dette valgt å hoppe bukk over hele den demokratiske prosessen, for så å forskuttere det endelige utfallet av den. Det taper miljøet, det lokale næringslivet og forbrukerne på.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken