Tromsø idrettsråd uttrykker i Nord-norsk debatt forleden stor bekymring for idrettsungdommen i nord, dersom det ekstraordinære idrettskretstinget 6. desember oppfyller sitt eget vedtak fra 2019. Nemlig å si JA til å dele opp idrettskretsen, som følge av at Stortinget har bestemt at storfylket Troms og Finnmark skal deles og tilbakeføres til sine gamle grenser.

Les også

Lytt til ungdommen, la Troms og Finnmark idrettskrets bestå!

Det vil ikke være noen dramatikk ved et slikt vedtak, da «nye» Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets vil bli nøyaktig lik slik de har vært organisert i 100 år, fra 1919 til 2019. I begge den «nye» idrettskretsene vil det være erfarne folk i administrasjonene som kjenner sine fylker meget godt, og som uten videre vil finne seg til rette med oppgavene. Og det er fullt opp av kandidater til de nye styrene med tidligere erfaring som vil kunne bidra. Dessuten er det ikke rakettforskning å endre fokus fra en storkrets til en noe mindre krets, enten det er i Finnmark eller Troms.

Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets vil heretter igjen ha to ulike talerør i nasjonale møter. Det er en ubetinget fordel, noe alle tidligere IK-ledere fra nord kan bekrefte. Når Pwc i sin konsekvensutredning mener at en storkrets med sin kjøttvekt har større gjennomslag, så må dette være med erfaring fra generalforsamlinger i næringslivets store konserner. Idrettsforbundets sentrale møter er heldigvis mer demokratisk innrettet, der de ulike representanter alltid kan få taletid med den betydning det har for debattene.

Nordnorske idrettskretser har siden år 2000 hatt et nært samarbeid, gjennom årlige samlinger under fanen NNI – Nordnorsk idrett. Her søkes felles løsninger og erfaringer, ikke minst også med å bygge opp nettverk for ungdom på tvers av kretsgrensene. Det er ikke uten videre at vi har hatt ungdomsrepresentanter valgt inn i Idrettsstyret sentralt, med både Tormod Tvare fra Tana (i 4 år), og med Sebastian Henriksen (snart i 4 år). Dette samarbeidet mellom nord-norske idrettskretser skal og må fortsette til beste for idretten, og til beste for å oppmuntre ungdom til deltakelse og lederutdanning. På landsbasis har dette nord-norsk idrettssamarbeidet vært forbilledlig for de andre idrettskretsene.

Det er særidrettene som står for aktiviteten, og idrettslagene er nærmest barn og ungdom for å få de med i idretten. Idrettskretsene skal overordnet arbeide for generelle rammebetingelser til særkretsene og idrettslagene. Nærhet til de nye fylkeskommunene vil være en styrke, ikke minst til å hente ut økonomiske midler til særkretsenes samlinger for utdannelse og aktiviteter. Ungdomsnettverket i nord har ingenting å frykte om idrettskretsen blir vedtatt delt i to på tirsdag. Dette bør Tromsø idrettsråd ha den beste kunnskap om ettersom de har kontorfellesskap med idrettskretsen på Alfheim stadion. Tromsø idrettsråd bør også ha fått med seg at det som etter deres mening er godt for Tromsø, nødvendigvis ikke er godt for hverdagsidretten i den store idrettskretsen.