Gå til sidens hovedinnhold

Ungdom på Kvaløya trenger ny ungdomsskole!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Foreldre, ungdommer og de som vokser opp til å bli ungdommer på Kvaløysletta har gledet seg til en ny ungdomsskole i mange år. Foreldre som selv har vært elever på skolen forteller om et nedslitt skolebygg allerede på 1990-tallet. Selv om noen prekære tiltak har blitt gjort for å bøte på de største problemene, er det fremdeles et meget nedslitt og dårlig fungerende bygg vi sender ungdommene våre til, dag etter dag, år etter år. Betrygget av det første politiske vedtaket i 2014 og nye oppfølgingsvedtak i årene etter det, har vi tålmodig stått i køen og ventet fordi det er andre skoler som har hastet mer.

Etter lang ventetid og flere år på overtid var turen endelig turen kommet til oss, og den siste tiden har planleggingen sakte, men sikkert skredet fremover. Ny reguleringsplan har blitt utarbeidet og konturene av den nye skolen har tatt form i planleggingsarbeidet som har foregått i samarbeid med skolen. Men så, i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for perioden 2021-2024, heter det plutselig at bygging av skolen «ikke vil la seg realisere i kommende handlingsprogramperiode, og trolig heller ikke i neste». Uten saklig redegjørelse hevdes det videre at skolebygningen, som kommunen selv gjentatte ganger har vurdert som moden for sanering, kan brukes i mange år fremover med «noe investering og tilpasning».

Her må noen ha sovet i timen! Konklusjonen om at dagens bygningsmasse ved Kvaløysletta skole ikke bør bevares/ renoveres har vært ubestridt i mange år. Leder for skoleseksjon hos Fylkesmannen, Eivind Bratsberg, sier det også i klartekst i avisoppslaget i iTromsø lørdag 14.11: "Skolens fysiske tilstand er vurdert så mange ganger at ingen er i tvil om at det ikke er godt". Vi er nå redd for at den langvarige prosessen omkring bygging av ny skole har ført til at dagens administrasjon ikke er klar over hvorfor kommunestyrets gjentatte vedtak siden 2014 og frem til i dag er viktige og riktige beslutninger. Derfor vil vi her oppsummere hvorfor bruken av bygget allerede er flere tiår på overtid:

  • Bygget er nedslitt. Det har ikke vært vedlikeholdt på mange år og det foreligger ingen vedlikeholdsplan fordi planen har vært å bygge ny skole. Avvikene etter siste inneklima-tilsyn i 2017 var mange og ble først lukket i juli 2020, men da kun under forutsetning av at ny skole skulle bygges. Et nedslitt bygg er også vanskelig å holde rent, noe renholderne ved skolen merker godt i det daglige.

  • Toalettforholdene er uakseptable med nedslitt og ødelagt inventar, det har også vært hendelser med tilbakeslag av kloakk som har ført til skade på elevers eiendeler. I tillegg er det for få av dem, i den ene delen av skolen må 147 elever dele på et toalett!

  • Bygget er dårlig isolert og dårlig ventilert. For å kompensere for dårlig ventilasjon må det luftes ofte. Men det er vanskelig å gjennomføre når mange av vinduene er forseglet både på utsiden og innsiden for å motstå vær og vind. Vinterstid blir det også så kaldt i rommene at elevene må sitte med pledd og jakker på seg for å holde varmen etter lufting. Funn av radon i deler av bygget understreker behovet for god ventilasjon, men på grunn av støy kan ikke ventilasjonsanlegget kjøres for fullt når elevene er til stede på skolen.

  • Skolen er for liten. Spesialrom ved dagens skole har fortløpende blitt omgjort til klasserom. Det er for mange elever i forhold til arealnorm på klasserommene og plassmangelen øker når elevene må sitte minst 80 cm unna de ovenfor nevnte vinduene for å unngå trekk. Storelva skole har i mange år driftet midlertidige ungdomstrinn i påvente av en ny og større ungdomsskole, og ser frem til å flytte ungdomsskole-elevene til ny skole og dermed få frigjort kapasitet til småskoletrinnene.

  • Skolebygningen tilfredsstiller ikke opplæringslovens krav og gjør det umulig å drive undervisning i henhold til dagens læreplaner. Gymsal og garderobeforhold dekker ikke skolens behov. Spesialrom til naturfag, musikk og kunst- og håndverk har store mangler og alt for liten kapasitet. Det er for få grupperom. Bibliotek og fellesarealer for elevene eksisterer ikke.

Selv om dagens elever ikke selv vil nyte godt av ny skole, engasjerer de seg sterkt for at fremtidige elever skal kunne glede seg til å komme på skolen, gjennomføre skoledagene sine uten å fryse, uten å få vondt i hodet og uten å måtte gå hjem fra skolen på grunn av det dårlige inneklimaet. De har kjent dagens skole på kroppen og vet hvor viktig et nytt skolebygg er for de som kommer etter dem. Heldigvis ser det nå ut til at de folkevalgte er klar over byggets tilstand og vil bidra til at en ny skole blir realisert. Vi håper at også kommunens administrasjon ser alvoret slik at vi kan jobbe videre ut fra den felles forståelsen om at det nye bygget må plass, og at det må skje raskt!

Vi trenger en ny skole der læring, skaperglede, trivsel og fellesskap kan blomstre. Vi trenger en skole som tar vare på ungdommene våre og som legger til rette for at lærerne kan tilby undervisning som er individuelt tilpasset behovene til den enkelte elev. Vi trenger en skole som elevene verdsetter og som de selv ønsker å ta vare på, som en viktig læring i det å vokse opp til å bli ansvarsfulle mennesker som bryr seg om andre og omgivelsene rundt seg. Vi ser frem til det videre arbeidet der vi alle kan bidra til å bygge fremtiden på Kvaløya!

På vegne av Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Kvaløysletta skole

Kommentarer til denne saken