Å ikke være gammel nok til å stemme ved valget, men likevel stå på kravene mot de øverste politikerne i fylket, krever pågangsmot og kunnskap. Ungdom setter krav for å få ei framtid vi kan tro på. Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark burde få en stor takk fra de unge i storfylket.

Selv om vi i Troms og Finnmark Arbeiderparti har viet et helt kapittel til ungdom i plattformen vår «Et sterkt Nord» va ikke vårt engasjement for å involvere ungdom tydelig nok i den nye planstrategien til Troms og Finnmark. Etter klar beskjed på fylkestingets åpningsdag om at det måtte være konkrete krav til ungdomsmedvirkning, har vi lyttet, og sørget for at det kom med i det endelige vedtaket som ble gjort på onsdagen.

I 2014 var jeg selv med i det som da var Ungdommens Fylkesråd i Troms. Et av periodens viktigste dokument, fylkesplanen, skulle opp. Det var uten noen form for inkludering av barn og unge i Troms, på tross av at det er nedfelt i plan- og bygningsloven at unge har en særskilt rett til å bli hørt. Etter en kraftsalve lytta de til oss, og utsatte vedtaka slik at vi også fikk si vårt.

Ungdom er akkurat som folk ellers. Vi er ikke enig om alt. Men som gruppe har vi noen særinteresser. Retten til å bli hørt er en av dem. Siden mange av oss ikke kan stemme ved valget, og politiske prosesser ofte kan være unødvendig komplisert, så er det spesielt viktig å aktivt inkludere barn og unge i ting som planarbeid.

Det snakkes ofte om at ungdom er framtida, og at vi er helt avhengig av de om vi skal skape en god framtid i Nord. Når man hele tiden snakker og aldri kommer med politikk som følger opp dette, er det mer provoserende enn motiverende.

For unge er ikke bare framtida, vi er nåtida! Og vi setter krav til den verden vi lever i nå og den vi en dag skal overta enda mer ansvar for.

I 2014 dro daværende leder i Ungdommens fylkesråd i Troms, Nicklas Simonsen og jeg til Stortinget. I bagasjen hadde vi ett krav: Nord-Norgebanen må bygges.

Vi kommer inn i vandrehallen på Stortinget med høy puls. Der møtes vi av FrP-statsråd Ketil Solvik Olsen som var enda høyere enn pulsen vår og ruvet over oss.

Vi la fram saken og hadde til og med klart å samle inn masse likes på en Facebook-side. Svaret fra FrP-statsråden kom med et smil om munnen, men budskapet var nedslående. Nord-Norge banen er helt urealistisk. «Det kommer aldri til å skje.»

Ingen smil er store nok til å dekke over en så stor arroganse. I åtte år har vi hatt en regjering som ikke har lytta til oss unge. Det har vært åtte tapte år for alt vi unge brenner for.

Det er deilig å kunne si nå at FrP-statsråden tok feil. Arbeiderpartiet har nå gått innfor Nord-Norgebanen. Etter mange år med kamp og engasjement, hvor unge ofte har stått på barrikadene blir Nord-Norgebanen en realitet om Arbeiderpartiet kommer til makta. Det viser at vi tar kravene til ungdom på alvor.

Jeg har gjorde mange dumme valg på ungdomsskolen, men likevel klarte jeg også å gjøre mitt livs beste valg – å melde meg inn i AUF. På den måten har jeg fått være med på å påvirke politikk.

På samme måte har ungdommene i Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark også vært med på å påvirke politikken denne uka.

Til høsten står vi ovenfor et stortingsvalg. Nå har ungdom sjansen til å få sin stemme hørt. AUF har satt et tydelig preg på politikken som Arbeiderpartiet går til valg på til høsten. Vi unge kan faktisk forandre verden. Og det er rom til deg på laget vårt. Om du vil ha en framtid der våre krav ikke bare blir hørt, men også hvor våre krav bestemmer hvordan framtida vår skal se ut må du engasjere deg i AUF.