20 år gamle Andrine Hanssen-Seppola er leder i Senterungdommen. Man skal ikke lete lenge blant Senterpartiets erfarne politikere for å finne godord om den unge tromsøværingen.

Hun beskrives som et politisk talent utenom det vanlige. Og kanskje også en kommende stjerne.

Den slags forventninger kan være en tung bør å legge på unge skuldre. Det er bare under ett år siden hun avsluttet skolegangen ved Kongsbakken videregåënde skole.

Men på Senterpartiets landsmøte i Trondheim denne helga har Hanssen-Seppola markert seg som en tydelig stemme. Både når det gjelder å stenge døra for å ta SV inn i regjeringen, men kanskje fremfor alt med interessante perspektiver på norsk narkotikapolitikk.

På landsmøtet varslet hun at Senterungdommen fremover vil engasjere seg tyngre for en ansvarlig og streng narkotikapolitikk.

Hun sier at selv om det på Stortinget ikke ble flertall for å avkriminalisere narkotika da rusreformen ble behandlet under Solberg-regjeringen, så har riksadvokaten “tryllet fram” sin egen tolkning.

Ifølge Hanssen-Seppola fører til det til at politiet har mistet virkemidler i møter med salg, besittelse og bruk av narkotika.

Jeg tror Senterungdommens leder treffer en nerve. Det kan godt hende at Hanssen-Seppola har pulsen på landets unge. Hun kan ha rett i at det i ungdomsmiljøene i Norge finnes en taus majoritet som har sett seg lei av at bruk av narkotika ufarliggjøres.

Men heve stemmen om det er en helt annen sak. Med utskjellingen som kan bli konsekvensen på sosiale medier.

Problemet oppstår dersom mange nok kvier seg for å ta til motmæle. Da blir det marginale grupper som nesten alene får definere ordskiftet. Det er dette som ser ut til å ha funnet sted i diskusjonen om narkotika.

Det skjer sannsynligvis uten særlig forankring i folks hverdag rundt omkring i landet. Dersom narkotikapolitikken formes på Twitter, svekkes tilliten og samholdet i samfunnet.

Norsk offentlighet har lenge vært preget av en intens verdikamp for mer liberalisering av narkotika. Det er selvfølgelig legitimt, men kampanjene drives frem av så marginale grupper med en så sterk ordbruk at det store flertallet opplever at debattene ikke angår dem.

Her har Senterungdommens leder identifisert et ledig rom i norsk politikk. Hanssen-Seppola har gjort et modig valg når hun tar til orde for å ta tilbake den politiske styringen over ruspolitikken i Norge.

Narkotika er farlig og tar liv. Derfor er det løfterikt at de unge i et regjeringsparti tar rollen som motstemme blant ungdomspartiene. Og går i bresjen for mer jordnær og ansvarlig politikk med fokus på forebygging, behandling og ettervern.

På landsmøtet fikk Senterungdommen partiet med på et oppgjør med de som helt eller delvis lukker øynene for narkotikaens helt livsødeleggende skadevirkninger.

Det handler ikke om å fylle opp norske domstoler med saker mot rusbrukere. Men å sende signaler om at politiet må ha tilstrekkelig med redskaper for å avdekke og straffe kriminalitet.

Skjalg Fjellheim er politisk redaktør i Nordlys.