Gå til sidens hovedinnhold

Under radaren?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

I den tilstundende intensivering av valgkampen er man tydeligvis hendt som det høver. Jeg skal ikke påstå at alt dagens regjering gjør og har gjort er riktig, men det bør vel i anstendighetens navn kunne sies at at så vanstyrt som de rødgrønne ynder å framstille forholdene i kongeriket, er det nå ikke.

Av de ting opposisjonen tier om, er eksempelvis at gjennom de siste 6 årene er kommuneøkonomien blitt styrket, slik at de 200 kommunene som var eller kunne være i fare for å komme i den såkalte robeklista nå er redusert til 15. Kommunene har nå fått penger på bok - en nesten sensasjonell opplysning i en tid da «alt er galt - retorikken» råder nesten uhemmet. Jeg er så dristig at jeg tillater meg å si at dette må ha sammenheng med den politikken regjeringa har ført, uansett hva rødgrønne spinndoktorer må finne på av bortforklaringer.

Nylig ble en internasjonal ranking kjent, og her framgikk det at Norge pr dato er det land som har håndtert koronapandemien best. I grell kontrast står alle de utkjør fra leg og lærd om hvor håpløs tiltakene har vært, og hvor toskete regjeringa har opptrådt. Det er etter mitt skjønn grensende til politisk kandestøberi når man ser verden bare fra sin egen gjerdestaur og ikke får med seg at det kanskje har ligget en helhetstenkning bak de disposisjoner som er gjort.

Nettopp hørte vi at tallet på husløse i landet har gått sterkt ned, og at tallet på bostedsløse barn aldri har vært lavere. Heller ikke dette synes å være interessant for de som er panegyrisk i sin kritikk av dagens styre.Så er det vegstandarden. Det er litt vrient for de rødgrønne å komme unna at satsinga på å få bedret vegstandarden ligger skyhøyt over hva de rødgrønne evnet å gjøre. Det er riktig at det i Nord-Norge er E-6 man i første rekke har satset på. Den forbedring som er gjort der fra trøndelagsgrensen og nordover, bør kunne bevitnes av de som i senere tid har kjørt eksempelvis derifra til Alta.

Så er det fylkesvegene. Ingen skal betvile at her er det store ting å ta fatt på, men å framstille det slik at det bare er under denne regjeringa at forsømmelsen har skjedd, står ikke til troende. Her har aldri vært noen gullalder.

Det er tiårsvis siden Jens Halvdan Mosli sang «Æ har kjøkjøkjøkjøkjørt på Malangsveian» i Malangsrevyen, og lignende viser kunne vært laget om andre vegstrekninger både i fortid og nåtid.Sammenslåing av fylker framstilles av de rødgrønne som så uhørt og udemokratisk at det nærmest savner sidestykke. Hvor mange har fått med seg at de rødgrønne var pådrivere for et drøyt tiår siden for nettopp å gjennomføre en fylkesreform med færre fylker enn hva tilfellet nå er blitt. Borten Moe vil ha enda færre. Reisende i og riksmester i overbudspolitikk Slagsvold Vedum utbasunerte den gang at fylkessammenslåing var en demokratireform.

Når det gjelder Nord-Norgebanen, har de rødgrønne på en måte vedtatt at den skal videreføres og gjort stort nummer av det. Senere programbehandling har vist at man kan stille spørsmål ved dette vedtaket. I APs stortingsvalgprogram står det følgende å lese om dette baneprosjekter: «Ha ny utredning av Nord-Norgebanen». Dette er vel kortversjonen av programmet. Langversjonen gjør det ikke klarere. Her heter det at partiet vil «Gjennomføre en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen, slik at jernbaneutbyggingen i nord kan vurderes ved neste rullering av Nasjonal transportplan». Hva dette innebærer, vet de vel best selv. De sauset bort sin formodentlig enighet under vårens stortingsbehandling av NTP. Nå kan de kanskje trøste seg med at Nord-Norgebanen er inne i regjeringsvedtaket om konseptvalgutredning, og la meg i all beskjedenhet anføre at Venstre var en pådriver for å få dette til.

Nå tror jeg ikke at det positive regjeringa har gjort, har gått under radaren hos opposisjonen. Det høver bare ikke å gi noen anerkjennelse akkurat nå. Ikke en gang at sysselsettingen har tatt seg formidabelt opp den siste tiden, avstedkommer synlig oppmerksomhet hos de som bare opererer i svart. Forsvaret, som lå med tilnærmet brukket rygg da de rødgrønne forlot roret, har fått et betydelig løft gjennom at forsvarsbudsjettet nå er økt med over 20 milliarder fra 2013 til i dag. I klartekst betyr det at det er økt med en tredjedel. Her kan det riktignok stilles spørsmål med om alle disposisjoner har vært kloke, det være seg fra både regjeringens og opposisjonens side. Andøya og Bardufoss kan være stikkord i denne sammenheng.

Jeg nærer små forhåpninger om at debattklimaet bedrer seg fram mot valget. Tanken går hen til en partifunksjonær som ble sendt ut i frontlinja med skussmål om at «han er en ypperlig debattant. Argumenter biter ikke på’n». Det er litt der vi er nå.

Kommentarer til denne saken