Dersom Enoksen hadde stoppet litt opp og vurdert hva han leste, og faktisk ordrett har referert til, ville han ha sett at vi verken bekreftet eller avviste at de sakene Øyvind Ravna viste til grunnet i rasisme.

Å diskutere betyr vel fortsatt å ha en åpen og diskuterende tilnærming til en sak? Å ha en åpen og diskuterende – for ikke å si analytisk – tilnærming er en forutsetning for enhver som vil bedrive vitenskapelig virksomhet, også om temaet er rettsvesenet – eller samenes historie.

Om vi faktisk hadde diskutert disse sakene, ville vi selvsagt måttet undersøke det kildematerialet som både Ravna og Enoksen refererer til, vi måtte ha sett på lovgrunnlaget, på andre relevante kilder og på de holdninger og tankemåter som lå til grunn.

Vi takker Enoksen for å ha gjengitt så mye fra sakene, og informert om at det var mange aktører involvert, men siden vi ikke har ført denne diskusjonen, kan vi fortsatt verken avvise eller bekrefte at rasisme var et element. At det ikke er en umulig tanke, vil vi fortsatt mene.