I fredagens utgave av Framtid i Nord kommer fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen med noen utspill om Ullsfjordforbindelsen og den planlagte elektrifiseringen av Ullsfjordferga, iverksatt mot Troms Fylkestings vilje: «Elektrifiseringsprosjektet må kunne stå selv om man ønsker Ullsfjordforbindelsen i fremtiden. Den er fortsatt uavklart, og det vil i hvert fall ta ti år før den er på plass. Vi kan ikke vente så lenge med å nå klimamålene.»

I samme artikkel sier hun at det er viktig å jobbe opp mot klimamålene og klimaambisjonene parallelt med infrastrukturprosjekter.

Fylkesrådens klimaambisjoner gjør at det ikke lengre kan være tvil om hva fylket må gjøre: Sørge for at Ullsfjordforbindelsen blir etablert. Hun sitter selv med nøkkelen til gjenoppstart av planleggingen. Det kan fattes beslutning om det denne uke. Det tar ikke 10, men 4-5 år å realisere UFB fra dagens dato. Og nå må Agnete M. Hanssen raske på hvis det er klimamålene hun prioriterer. Årsaken er meget enkel:

Iflg tidligere brev fra fylket til UFBAS (fylkesråd Kristina Hansen) vil den elektrifiserte hybridferga over Ullsfjorden redusere utslippene med ca 3.200 t CO2 pr år. Der er helt sikkert en rekke faktorer (som utslipp fra investeringene) ikke tatt med, så 2.500 t er mer reelt. Men Ullsfjordforbindelsen vil spare 8-9000 t CO2 bare på kortere kjøredistanser pr år! I tillegg vil nedleggelse av Ullsfjordferga minst føre til en utslippsbesparelse på ca 2.500-3.000 t (kun grovt anslag, nedleggelse av el-hybridferga). For hvert år som går uten Ullsfjordforbindelse vil altså dette fylkesrådet kunne bli ansvarlig for ca 11.000 t helt unødvendig ekstra CO2-utslipp årlig!

Fylkesrådet har bare en ting å gjøre: Starte planleggingen av UFB omgående! Og det kan ikke være vanskelig siden AP har det i sitt politiske program for denne perioden, og fylkesrådsleder og leder for samferdsel kommer fra AP. I tillegg er prosjektet overfinansiert, men de eksakte tall for investering og finansiering er bl a det reguleringsplanen skal finne ut av.

Ferga som er tiltenkt Ullsfjordtrafikken kan uten problem flyttes til annen fergestrekning i Troms eller Norge. Frem til realisering av Ullsfjordforbindelsen kan en ferge over Ullsfjorden gå på syntetisk biodiesel. Det gir lavere klimagassutslipp enn den planlagte el- hybridferga! Derved slipper fylkesrådet å belaste klimaet med de helt meningsløse investeringene som skal til for å få el-ferga i drift. Det gir «dobbel» klimagevinst. Det er bare slik klimamålene kan nås.