Alle som lurer på hvorfor Arbeiderpartiet har store problemer på meningsmålingene, bør vise interesse for det politiske drama som for tiden utspiller seg i vår felles hovedstad.

Der styrer Arbeiderpartiet sammen med SV og MdG. De tre partiene går nå sammen om å forby fossilbiler i byen.

Spørsmålet er om det vil skje i et tempo der de som har lavere eller middels inntekter, og som til tross for et godt kollektivtilbud er avhengige av bil, blir økonomisk skadelidende.

Sett utenfra går saken rett til kjernen av Arbeiderpartiets problemer, og vil trolig gjøre Senterpartiet til et stort parti også i Oslo ved stortingsvalget i september. Det skyldes at Ap frivillig lar seg identifisere med politikk som løper for langt foran velgerne partiet tradisjonelt har henvendt seg til.

Der Ap tidligere sto for kompromisser som samlet flest mulig bak gradvise endringer, anfører Ap nå en radikal politikk som gjennomføres i et heseblesende tempo. Det har store sosiale dimensjoner, og synliggjør også forskjeller i hovedstaden.

Når man skal elektrifisere bilparken bør det helst skje på en måte som inkluderer brede lag i befolkningen, gjennom tiltak som gjør inngangsbilletten mindre for store grupper.

Slik er det ikke i Oslo, og endringene som gjøres er irreversible. Men dersom det føres en ekskluderende og usosial politikk, åpner det opp for alternative løsninger som kan dempe presset i Oslo der boligprisene også er svært høye.

Et helt land står i kø for å kjempe mot demografien og en aldrende befolkning. Det er stort behov for å desentralisere offentlige arbeidsplasser i langt større skala enn i dag. Knapt noe byr på en bedre mulighet til å gjennomføre det, enn en hovedstad med økende klasseskiller, der folk med vanlige jobber må bruke en stor del av inntekten til å komme seg til og fra jobb.

Her bør løsningen være å flytte statlig forvaltning til andre steder i Norge, der familier med normale inntekter har råd til å bo, og hvor diesel- og bensinbiler fases ut i et fornuftig og realistisk tempo. Det er en bedre oppskrift for Norge, enn resepten Ap i Oslo skriver ut sammen med MdG: En hovedstad med stadig større ulikhet, basert på den enkeltes økonomisk kjøpekraft.