«Ukjent» kunstskatt i Finnkroken

Av
DEL

KronikkDette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi bærer med oss en stor kunstnerisk arv fra tidligere kunstnere i Troms og omegn. Kunst som vi sjelden eller aldri får sett. Kunst som ble anerkjent i utland, men «ukjent» her hjemme. Det er på tide at vi ser nærmere på eldre kunst fra nord, vår kunsthistoriske nordnorske arv, vårt bidrag til den norske kunsthistorie.

Noen kjenner til kunstmaler Einar Berger (1890-1961), andre ikke. Både Bygdemuseet på Finnkroken og i magasinet til NNKM finner vi kunstsamlinger over våre nordnorske kunstmalere, og nå snakker vi ikke om Espolin Johnson eller Karl Eirik Harr, men Einar Berger, som ambassadør for nordnorsk liv.

I 2021 kan vi feire Bergers 60 års dødsdag i forbindelse med jubileumsarrangementet Finnkroken handelssted 220 år.

Ca. 35 verk av Berger finner vi i Finnkroken Bygdemuseum. Finnkrokens Kirke har 4 verk av kunstneren, ellers er en Berger å finne i private hjem og flere private aktører. Selv om kunstneren ikke ble anerkjent av sin samtid i Norge, skapte han stor begeistring i USA og i Europa. Berger ble kjøpt opp av Louvre i Paris. Etter en utstilling hos Blomquist i Oslo ble kunstneren invitert til å stille ut i Tyskland der han hadde en rekke utstillinger i 1936-37. I tillegg hadde Berger en lang rekke utstillinger, også i Nederland og i USA i 1938.

Hvem var Einar Berger


Einar Berger var født i handelskulturen på Finnkroken, Nord-Norges handelssenter fra da. Han forsøkte seg som forretningsmann inntil han i 1926 gav opp og flyttet til Asker, der han startet opp på heltid med kunsten. Debututstillingen hadde han i Tønsberg i 1929 og 1930. Gjennombruddet kom da han stilte ut hos Blomquist i 1933-36, og i 1934 var Berger inntatt på Høstutstillingen. Deretter ble han kjøpt inn av Det Norske Kongehus, både av kronprins Olav ( 1934) og Kong Haakon ( 1935). I 1936 turnerte Berger i Tyskland med utstillinger i Wurtemberg, Heilbronn, Stuttgart, Munchen og Berlin. Så fulgte utstillinger i Italia, USA, Holland, Sverige og så Oslo og Trondheim. Kunstskribentene den gang da, skrev lite om denne kunstneren, men Berger figurerte hyppig i nyhetsbildet og reportasjer. I senere tid viste Nordnorsk Kunstmuseum Berger sin kunstproduksjon (1999), og i 2014 ble noen verk lånt ut til utstilling i Harstad.

Berger var en outsider i norsk kunstmiljø. Nettverket hans var lite, og han var en autodidakt maler. Han er i historien blitt stående, tross lite profilert, som en av de beste lofotmalere. Nord-Norge, natur, miljø og fiskemotiver var gjengangere i hans arbeider. Christian Krogh kan tolkes som hans forbilde, og vi aner en videreføring fra naturalistisk sjanger inn i Bergers verk, også med grove lange penselstrøk som vi og finner hos ekspresjonistiske malere.

Kunstsjanger og motiv

Bergers kunstsjanger kan ses i lys naturalistisk og ekspresjonistisk maletradisjon. Etter 1800 tallet skjedde det en endring i norsk maletradisjon. Toneangivende maletradisjoner fra Berlin ble flyttet til parisisk malesjangere. Fargebruken gikk fra å være mørk og innestengt til lys og levende. Motivene endret seg fra slagmark og kongeportretter til frilufstmaleri, naturen, byrommet og lokalmiljøer. Vi kan og med dette se en dreining i Bergers palett, fra tung i koloritt (i portrettet og korsfestelsen) til levende og fargerik (båtlandskapsverket).

MANN: Det er ingen idyll som dyrkes, som romantikkens malere gjør, men hverdagslivet. Bergers penselstrøk er langtrukne, slik de også er å se i ekspresjonistisk kunst.

MANN: Det er ingen idyll som dyrkes, som romantikkens malere gjør, men hverdagslivet. Bergers penselstrøk er langtrukne, slik de også er å se i ekspresjonistisk kunst.

Motivene i Bergers er hentet fra lokalmiljøet og naturen i Nord-Norge, med flere verk fra Lofotens fiskeliv, opprørt hav og hverdagsliv. Det dokumentariske element er fremtredende i Bergers kunstproduksjon. Handelsstedet Finnkroken og Nord-Norges liv og leven setter kunstneren inn en sentral posisjon fra datidens nord. Det autentiske fra hans barndomshjem finner vi den dag i dag på Finnkroken handelssted, i bygningsmasser og innhold.

Naturalistisk maletradisjon søker til det hverdagslige og til landskapet. Vi kan ane slektskap mellom Bergers kunst og bl.a. J. F. Eckersberg verk med storheten i det norske fjellandskapet. Eckersberg fikk stor betydning for senere generasjoners kunstnere ved at han opprettet maleskole i Christiania i 1859. En av elevene var Christian Krogh, som Berger var inspirert av. Det er ingen idyll som dyrkes, som romantikkens malere gjør, men hverdagslivet. Bergers penselstrøk er også langtrukne, slik de er å se i ekspresjonistisk kunst. Detaljrikdommen er mer nedtonet, og stemmingen, lyset og livet er sentralt. Bergers skildringer fra hverdagslivet i Nord-Norge kan være inspirert av Christian Kroghs dokumentariske skildringer fra hverdagslivet i Christiania.

KORSFESTELSEN: Paletten er både tung og massiv i fremstillingen av Kristi korsfestelse.

KORSFESTELSEN: Paletten er både tung og massiv i fremstillingen av Kristi korsfestelse.

Finnkroken kirke huser andre verker av Berger. Disse er mer ekspresjonistisk motiverte verk. Her finner vi religiøs symbolikk. Paletten er både tung og massiv i fremstillingen av Kristi korsfestelse, med lange penselstrøk, vi kjenner på de indre følelser, nervøse fremstilte, noe kantete og ujevn fremstilt, som er betegnende for ekspresjonistiske malere. Vi ser smerte, lidelse formidlet i en enkelform i en mørk koloritt. I senere verker tar Berger med seg de lange penselstrøkene, men i en annen koloritt som bærer mer preg av lysere undertoner i sin naturalistiske ekspresjonisme.

Tolkninger av vår audiotaktiske maler kan foregå i det uendelige. Det mest spennende er å se de ulike kunsttradisjoner han knyttet opp til sine verker over hverdagslivet fra nord, uten idyllisk romantisk fremstilling, men med en dokumentarisk hånd.

Aktualitet i dag

Sommeren 2021 vil der avholdes et jubileumsarrangement for å feire at Finnkroken Handelssted blir 220 år. I denne feiringen er vår nasjonale kunstskatt med Einar Bergers kunstsamling også tilgjengelig. Vi retter da og fokus på Einar Bergers 60 års dødsdag. Motivene til Berger vil du møte i dagens, men datidens autentiske omgivelser i handelsstedets bygg og sporsatte liv. Kunst avspeiler samfunnsstrukturen, noen mer direkte enn andre. Kunst er en kulturell sporsetter, som du vil bli kjent med ved å besøke Finnkroken Handelssted, og vi vil ane den sterke betydningen av Bergers motiver for sine arbeider. På forhånd er formidlingen av kunstnerskapet til Berger en inngangsbillett til kunnskapsproduksjonen, ikke bare kunsthistorisk, men også kulturhistorisk fra nord til verden.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken