UiT etablerer en masterutdanning i informatikk i Bodø, etter initiativ fra næringslivet i byen. Det tyder på et universitet som tar ansvar for hele landsdelen.

Universitetets motto er Drivkraft i nord, og med senere tids gode samarbeidsprosjekter med næringslivet, er det all grunn å tolke det dit hen at man tar disse ordene på alvor.

Tidligere har UiT møtt kritikk for sitt manglende samarbeid med næringslivet.

Men i 2022 fremstår universitetet med et tydelig næringsvennlig profil. Og som et universitet som jobber for å styrke sin posisjon som ledende kompetansebygger for hele landsdelen - fra Mo i Rana i sør til Kirkenes i nord.

Det handler om å utdanne kritisk spesialkompetanse - og ikke minst å beholde den kompetansen i landsdelen i fremtiden.

I Bodø har UiT slått seg sammen med BRUS - Bodøregionens utviklingsselskap - for å opprette et eget campus i byen. Der skal UiT opprette et masterstudium innen informatikk.

I snart ti år har UiT drevet bachelorutdanning innen faget fra Nord Universitets lokaler. Med den nye masteren får de også lokaler i Postgården sentralt i Bodø.

I tillegg skal andre utdanninger som UiT tilbyr i Bodø inn i dette bygget, som da blir et nytt campus for UiT.

Denne etableringen er den siste i rekken av gode nyheter fra UiT: Universitetet har signert en samarbeidsavtale med Freyr Battery i Mo i Rana, samt Aker Horizon i Narvik med planer om å heve kompetansen i landsdelen på batteriutvikling. Og sammen med Equinor, Mo Industripark og Energi i Nord - klyngen etableres det snart forskningsstilling på energiomstilling også.

Masterstudiet i informatikk i Bodø er ikke gratis: det vil årlig koste mellom sju og åtte millioner kroner. UiT legger fem-seks millioner kroner på bordet, ifølge Avisa Nordland. For å slippe å vente på departementets tildeling, går også næringslivet inn med startpenger.

En slik økonomisk fordeling er klok, og forpliktende.

Det er tydelig at UiTs gode erfaring med desentraliserte campus har ført med seg en trygghet som gjør universitetet rustet til å ta sjansen for å bidra i hele Nord-Norge. Det er viktig at UiT viser seg i stand til å ta frisk imot gode initiativ fra næringslivet. Universitetet eksisterer ikke i et vakuum, men opererer i et politisk landskap der desentralisering av utdanning og næringsnytte av forskning bør føre til betydelig godvilje hos landets politiske ledelse.

Den godviljen må UiT ta med seg når de i fremtiden også skal styrke sitt sentrale nav: et sterkt og vitalt breddeuniversitet i Tromsø.