NHO beregner at vi i Norge vil mangle 40.000 datahoder i 2030. Manpowers ferske undersøkelse viser at 80 prosent av IT- og teknologiselskapene har problemer med å få tak i kompetent arbeidskraft. Vi ønsker oss flere kolleger. En av våre viktigste plattformer for å skape relasjoner og synlighet er karrieredager på skoler og universiteter.

Vi var fulle av forventning og energi inn mot karrieredag på UiT i Tromsø denne høsten. Til vår forundring ble vi møtt av at det ikke ville bli arrangert, pga. omorganisering og prioriteringer. Tilfeldighetenes gang gjorde at vi fikk med oss at campus Narvik gjennomførte en slik koblingsdag mellom studenter og næringsliv.

Da vi deltok der ble vi overrasket da en ansatt fortalte at masterstudentene ikke kunne delta. Det var nemlig obligatorisk undervisning samme dag.

Vårt hjertesukk er: Studentene trenger disse dagene, næringslivet trenger dem og AS Norge trenger dem. Hvor kan vi bidra for å løfte dette til årets viktigste møteplass hvor fremtidens arbeidstakere formes? Vi er klar!