Statsråd for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp), la fredag fram en ny stortingsmelding om kompetansebehovene i høyere utdanning.

Regjeringen krever at universiteter og høyskoler satser mer på de fagene og utdanningene som det er størst behov for. Et annet satsingsområde blir såkalt grønn kompetanse, og utdanninger som i sum gjør samfunnet mer produktivt.

Dette kan naturligvis tolkes på ulike måter, men retningen er satt, i tråd med signaler Borten Moe også tidligere har kommet med.

Statsråden sier samtidig at han skal komme tilbake til finansieringen av institusjonene med mange campus. UiT er blant disse, med sine 11 campuser.

Meldingen Borten Moe la frem fredag er ikke et budsjettdokument, men UiT virker å være i en god posisjon foran høstens statsbudsjett.

For UiT må det være lov å forvente en styrking av budsjettet, tatt i betraktning universitetets spesielle rolle. Det er helt umulig å følge opp Hurdalsplattformens formuleringer om nordområdepolitikk uten UiT som byggestein.

Det er kostbart å være tilstede på 11 lokasjoner, tett på arbeidslivet i en langstrakt region. Uten tilstrekkelige økonomiske rammer svekkes universitetet når de skal gjennomføre sitt nasjonale oppdrag i Nord-Norge.

Borten Moe lover større frihet for universitetene, men under ansvar. Han gjør et retorisk poeng av at kunstfagene har hatt størst økning de siste 20 årene.

Det ene behøver ikke utelukke det andre, men balansen må være riktig. Fremdeles må det være plass til de klassiske breddefagene innenfor humaniora og realfag. Det handler om dannelsen i et samfunn. Samtidig må man med offentlig finansiering bidra med mer utdanninger som er i tråd med samfunnets udekkede behov.

Det gjelder særlig helse og omsorg og lærerutdanningene, begge grunnleggende for velferdsstat, likeverd og fellesskap. UiT må også ha et skarpere fokus på IKT og teknologi knyttet til det grønne skiftet og den pågående omstillingen i nordnorsk næringsliv.

UiT store utfordring de neste årene blir å være et attraktivt studiested og trekke til seg folk fra andre deler av landet og utlandet, i en situasjon med økende konkurranse om studentene.

Men først og fremst blir det nå opp til styret ved UiT å foreta modige prioriteringer som kan opprettholde og styrke UiTs posisjon som motor i nord.