Hele toppledelsen i Zooca (Calanus AS) pendler mellom sine hjemmeadresser på Østlandet og Tromsø, hvor selskapet har sin hovedbase.

De bor i Oslo, Drøbak og på Hamar - og pendler jevnlig fra Østlandet for å være til stede på kontoret i Tromsø. Minst én i ledertrioen er til enhver tid på plass på kontoret, ifølge dem selv.

Løsningen omtales gjerne som Nordsjø-turnus. Selv kaller de aktuelle lederne det for en vinn-vinn-situasjon. Det er i beste fall et forsøk på å rosemale situasjonen.

For all del: Det kan godt være at pendlertilværelsen fungerer godt for denne trioen. Og for alt vi vet, fungerer det kanskje for selskapet og de ansatte.

Pandemien har jo dokumentert at det finnes gode teknologiske løsninger, som gjør det mulig for kontorister å jobbe fra de fleste hjørner av verden.

Hvor klokt det er, er et annet spørsmål. For pandemien har også vist oss at man mister viktige kvaliteter i arbeidslivet med hjemmekontor og fjernledelse.

Kulturbygging og det sosiale aspektet går fort tapt når vi ikke møtes fysisk. Det bør bekymre enhver leder når hun ikke har jevn og god kontakt med sine ansatte.

En annen utfordring er tapte skatteinntekter og tapt bosetting. Særlig er bosetting, som vi vet, en ikke ubetydelig utfordring i vår landsdel.

Fremfor alt illustrerer saken med pendlertrioen at kampen om de kloke hodene blir stadig tøffere. Det påpeker også administrerende direktør Siv-Katrin Ramskjell i intervjuet med Nordlys:

– Ønsket vårt var å finne noen fra Tromsø, og vi gjorde søk og hadde utlysning i nord. Men vi åpnet også for at kandidater fra andre steder kunne søke, for det er mange bedrifter som er litt lik oss i nord, og som trenger selgere, markedsfolk og ansatte med innovativ og kommersiell innretning. Vi ønsket folk som kunne passe vår profil og våre produkter, og dem er det rift om, forklarer hun.

Problemstillingen er ikke unik for Tromsø-selskapet hun leder. Sannsynligvis vil vi se en økt pragmatisme hos arbeidsgivere på jakt etter arbeidskraft i framtida.

Satt på spissen kjemper alle mot alle om arbeidskrafta. Dermed risikerer vi at enda flere jobber Nordsjø-turnus, med de uheldige konsekvensene det medfører.

Denne utviklingen bør ha den største oppmerksomhet hos våre politikere, ledere og ikke minst hos lederne ved utdanningsinstitusjonene.