Man må holde tunga rett i munnen for å forstå hva som egentlig skjedde i Inga Sparboes veg, der Peab nå bygger 111 seniorboliger.

Det er en fortelling om kaotisk administrativ behandling. byråkratiske snubletråder, politisk rot og naive valg over nesten 40 år.

Det endte opp med et tafatt vedtak i formannskapet i går.

Samlet sett har det ført til ukyndig forvaltning av fellesskapets goder - en sak som kan stå til skrekk og advarsel for andre kommuner og for fremtiden.

I 1984 ga Tromsø kommune bort tomta i Inga Sparboes veg til Odd Fellow som skulle bygge eldreboliger der. Kommunen fikk en opsjonsavtale på å få leie eller kjøpe en andel av disse boligene til eldre og pleietrengende.

I 2016 solgte Odd Fellow denne tomta, som de altså hadde fått gratis fra Tromsø kommune, til Peab. Med dette fulgte opsjonsavtalen som da gjennom flere behandlinger understreket at boligene som skulle gå til kommunen måtte passe for eldre med kognitive vansker - altså demente.

Grunnen er at kommunen trengte disse boligene. Men også fordi Husbanken dekker en god del av kjøpene av slike boliger.

Nylig fastslo Husbanken at de ikke ville gi investeringstilskudd til kjøpet fordi boligene som Peab planlegger ikke tilfredsstiller deres kriterier. Husbanken mener at boligene skal fungere for personer med demens, noe som blant annet krever nærhet til bakkenivå, gode utearealer, sansehage, fellesarealer og vandreruter.

Dette var dekket i opsjonsavtalen med Odd Fellow i 2012, og videreført i avtalen med Peab i 2016. Likevel påstår utbyggeren nå at det ikke finnes grunnlag for å forvente at de skulle planlegge for boliger for demente eldre.

Peab mener selv at hele prosessen har medført store kostnader for dem som kommunen kan ansvarliggjøres for.

Med alt dette som bakgrunn ble det et spørsmål i formannskapet om kommunen kunne be Peab endre på boligene, eller om kommunen skulle kjøpe boligene slik Peab hadde planlagt dem.

Hele visa endte med at formannskapet i Tromsø kommune i går vedtok at de ikke vil kjøpe de 20 boligene som de har opsjon på i Inga Sparboes veg, slik planene nå foreligger.

Vedtaket ble gjort uten innstilling fra administrasjonen - som nå er inhabil i sin helhet, fordi kommunaldirektøren Stig Tore Johnsen tidligere var direktør i Peab.

Man kan virkelig spørre seg, med rette, om kommunens interesser i denne saken ble ivaretatt godt nok gjennom denne prosessen.

I samme formannskapsmøte diskuterte man Tromsø kommunens ambisjoner som eiendomsutvikler i fremtiden. De ambisjonene skal behandles i kommunestyret etter hvert.

Man må legge til grunn at kommunestyret sørger for at disse ambisjonene avstemmes med virkeligheten og underlegges grundig diskusjon.