Nylig ble det kjent at Sparebank 1 Helgeland og Sparebank 1 Nord-Norge har gitt hele 25 millioner til storflyplass-prosjektet i Rana og 5 millioner til turistsatsing på Helgeland via Rana Utvikling. Hensikten er selvfølgelig å hjelpe Rana kommune og næringslivet å innfri egenkapitalkravet som regjeringen Solberg har satt for bygging av storflyplass på Hauan.

En så generøs gave fra regionens egne sparebanker har kanskje også som formål å gi et signal til det nyvalgte stortinget om at storflyplassen er et fornuftig prosjekt, der til og med folk flest ønsker å bidra som kunder i Sparebank 1 Helgeland og Sparebank 1 Nord-Norge. Kundenes masseflukt fra de nevnte bankene de siste dagene viser med all tydelighet at kundene ikke er enige i bankenes milliongave til Hauan-prosjektet. Det er et uforskammet utspill fra sparebanker som i utgangspunktet nyter vanlige folks tillit.

Kundene forlater banken

Den spontane reaksjonen er at kunder flytter penger fra Sparebank 1 Helgeland til andre banker, særlig Grong sparebank. Pågangen har eksplodert, sa avdelingsbanksjef Fredrik Hagen til Helgelendingen 13. oktober. Reaksjonen er fullt forståelig! Noen spør hvorfor man foretrekker en bank med hovedkontor utenfor regionen? Svaret er enkelt: Det er ingen risiko for at Grong sparebank vil bruke kundenes innskudd til å subsidiere Helgelands mest omstridte prosjekt, nemlig bygging av storflyplass i Rana! Det er derimot andre gangen Helgeland Sparebank-/ Sparebank 1 Helgeland sponser Hauan, og vi har absolutt ingen garanti for at dette er siste gangen!

Nedleggelse av flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen

Vi ber administrerende direktør Hanne Nordgaard gjøre rede for hvorfor det er bra for HELE Helgeland at det bygges en storflyplass nordøst for Mo i Rana. Mener hun at Urbanet Analyser tar feil når deres beregninger viser at det ikke er passasjergrunnlag for store jetfly fra Hauan, hvis ikke Mosjøen Lufthavn legges ned. (Analysen utført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet)

Mener bankdirektøren at også Møreforskning tar feil i sin analyse når deres forskning viser at Hauan trenger alle passasjerene som nå benytter Mosjøen Lufthavn i tillegg til alle fritidsreisende og halvparten av de forretningsreisende fra Sandnessjøen. (Analysen utført på oppdrag fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling m.flere). For at en direkterute fra Hauan til Gardermoen skal bli interessant for større flyselskap med store jetfly, må altså både Mosjøen Lufthavn og Sandnessjøen Lufthavn legges ned, slik at passasjerer fra Midt-Helgeland bare har ett alternativ, nemlig Hauan.

Risikerer vi at både hovedsykehuset i Sandnessjøen og befolkningen i Vefsn-regionen blir uten ambulansefly i tillegg til at vi mister det vanlige flytilbudet?

Stortingsvedtak gir Hauan for få passasjerer

Stortinget har vedtatt at flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen skal opprettholdes også etter at Hauan er bygd. Det er et politisk vedtak, som forutsetter at Avinor har råd til å drive to kortbaneflyplasser på Midt-Helgeland i tillegg til storflyplass i Mo i Rana. Den interessante konsekvensen av Stortingets vedtak om å opprettholde flyplassene på Stokka og Kjærstad er en kraftig svekkelse av passasjergrunnlag for storflyplassen på Hauan.

Likevel velger altså Sparebank 1 Helgeland og Sparebank 1 Nord-Norge å sponse dette prosjektet med 25 millioner kr. Er disse bankene like ukritiske og generøse når bedrifsledere ber om lån til ulønnsomme prosjekt uten kundegrunnlag ?

Samme tabbe som partiet Høyre

Vi regner med at Sparebank 1 Helgeland og Sparebank 1 Nord-Norge med dette forventer tilstrømming av kunder i Rana. Vi antar at også statsminister Erna Solberg regnet med ranværingens støtte da hun utallige ganger lovet dem storflyplass.

Hvordan ble Høyre belønnet for dette ved siste stortingsvalg sammenlignet med forrige stortingsvalg i 2017? Høyre gikk ned i Rana fra 20,8% til 18,6% ved høsten valg. I Vefsn ble Høyre nesten halvert fra 15,1% til 8,0%. I Alstahaug gikk Høyre ned fra 17,4% til 9,7%. Det er nærliggende å tolke den markante nedgangen i Vefsn og Alstahaug som en reaksjon på Høyres stadige løfter om storflyplass i Rana. Og Høyre fikk ingen kompensasjon i form av økt tilslutning i Rana!

For Rana er det en selvfølge at kommunen skal særbehandles på bekostning av resten av Helgeland, og bankenes gevinst ved å gi bort 25 millioner til storflyplassen kan fort utebli.

At Sparebank 1 Helgeland og Sparebank 1 Nord-Norge velger å gi bort 25 millioner til et meget omstridt prosjekt, oppleves som et dolkestøt mot egne kunder sør for Korgfjellet.