Bompenger uten statens forpliktelser er ikke en hyggelig mast for Tromsø Høyre å binde seg til. Det brygger jo til lokalvalg snart, og det kan fort bli et nytt bompengevalg.

Men et politisk flertall støtter byvekstavtalen i Tromsø. Inklusive Høyre. Trodde vi. Men som så mange ganger før, så vet lokalpolitikerne i Tromsø å spenne bein på seg selv og store prosjekter for denne byen.

Og de spente sannelig hardt de denne uka med en klønete pressemelding.

Akkurat når man tenkte at men ikke trengte mer kaos og forvirring rundt byvekstavtalen, gikk altså tre av opposisjonspartiene - Høyre, Venstre og KrF - sammen for å trekke seg fra forhandlingsutvalget.

Foranledningen var at alle de tre partiene ble invitert av ordføreren til å sitte i utvalget. Men de fikk ikke godtgjørelse for å sitte i mangfoldige møter.

Så man laget rabalder, sendte ut felles pressemelding og sang klagesanger om at opposisjonen ble redusert til veggpryd.

Pressemeldinga brukte Høyre som et fornuftig anledning for å så tvil om de vil trekke lasset sammen med resten.

Og i et anfall av spektakulært feilende logikk skyldte de på staten for at de nå vil holde en armlengdes avstand til hele den gigantiske avtalen.

«Regjeringen har skapt en vanskelig situasjon for Tromsø ved å utelate statens økonomiske bidrag fra forhandlingene om byvekstavtale. For Høyre er det ikke aktuelt å forhandle med staten uten å vite hva staten skal bidra med i avtalen." meldte partiets Vanja Terentieff.

Dette er en uttalelse som fremstår som lite annet enn helgardering i oppløpet til lokalvalget, for oss som går skyggeredde rundt i omkampenes by.

Mange ser nå uheldige, men akk så velkjente, konturer av lokalpolitisk samarbeidskollaps.

Dette er en elendig signal fra Tromsø-Høyre.

Forhandlingene med staten kan jo fortsette med bare posisjonspartiene. Men det er bare et udelt gode for Tromsøs befolkning at opposisjonen er representert i denne historiske forhandlingen for byen. Det skjønte jo både Gunnar Wilhelmsen og Morten Skandfer (V) etterhvert.

Ordføreren lovet raskt godtgjørelse for opposisjonens deltagere, og Skandfer tok ansvaret og tok plass i utvalget. Før trykksverten på de kaotiske sakene rakk å tørke.

Men Terentieff? Hun står på sitt. iTromsø skriver:

Høyre-topp Vanja Terentieff mener at det er uaktuelt å forhandle uten avklaringer om statens bidrag.

– Det er ikke godtgjørelse for våre representanter det handler om, skriver Terentieff i en tekstmelding.

Dette er en ubegripelig ansvarsfraskrivelse

For tre uker siden bestemte ordføreren at forhandlingene, som har fått verst mulig start med regjeringens vingling, ville bli tjent med sterk tverrpolitisk deltagelse der alle partier som er for en bompengefinansiert byvekstavtale var med.

Utvalget ble altså forsøkt utvidet med med SV og Sp fra posisjonen, samt Høyre, Venstre - og KrF som allerede var på plass i utvalget - fra opposisjonen.

Dette var i realiteten en invitasjon til å bistå ordføreren til å få på plass en best mulig forhandlingsposisjon overfor en lunken motpart. Høyre husker lunkne partnere? For det var sannelig Solberg - regjeringa i mange år. Det er mange lokalpolitikere, tverrpolitisk, som løp et heftig maraton i motbakke for å få oss dit vi er i dag med byvekstavtalen.

Byvekstavtalen kan potensielt vise seg å bli ordentlig opprivende for Tromsø kommunes innbyggere hvis staten løper fra regninga. Dette er en sak der Wilhelmsen holder på å miste momentum opp mot sin egen regjering.

Opposisjonen bør være i forhandlingsutvalget om ikke annet for å holde ordføreren i ørene. Men helst for å hjelpe han finne best mulig løsninger for byen.

Gunnar Wilhelmsen gjør det eneste rette her - han rydder hindre for å sikre opposisjonens deltagelse. Det er en håndsrekning som man avviser kun om man har en interesse i å så tvil om eget engasjement for byvekstavtalen.

Har Høyre det, tro?

Hvis man mener alvor om at man faktisk vil ansvarliggjøre Støre-regjeringa til å ta størst mulig del av regninga for byvekstavtalen i Tromsø, så er det på tide å knytte lissene, brette opp ermene og melde seg til tjeneste.

Og gjøre jobben sin for å holde den skuta man selv har bygget, på rett kjøl.