Fredag gjennomføres det for første gang en digital øvelse for å gjennomgå mulige hendelser knyttet til anløp av amerikanske ubåter ved Tønsnes Havn. Også Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) deltar.

Dette er et viktig arbeid, som er med på å gi trygghet for at beredskap og sikkerhetssystemer i Tromsø fungerer slik de skal.

Bakgrunnen er at regjeringen for en tid tilbake har bedt Tromsø kommune legge til rette for at ubåter kan anløpe Tromsø. Fartøyene skal bytte mannskap, proviantere og få vedlikehold.

Tidligere har ubåtene byttet mannskap i åpen sjø utenfor Nord-Norge, men USA ønsker nå å benytte en havn i nordområdene.

Ubåtene opererer i lange mellomrom neddykket i Barentshavet og den nordlige delen av Atlanterhavet.

Den åpne debatten vi har hatt i Tromsø om ubåtene, viser styrken ved det norske demokratiet. Men vi må likevel advare mot å etablere tvilsomme fiendebilder og miste helheten av syne.

Norge er medlem av forsvarsalliansen NATO, som har tjent oss godt i over 70 år, med USA som vår viktigste allierte. Når vi får garantier for vår sikkerhet følger det forpliktelser med. Ubåt-anløpene i Tromsø er en del av dette bildet. Det er nesten banalt å minne om det, men det er likevel nødvendig: Hensikten er å beskytte oss, ikke skade oss.

Vårt forhold til Russland har historisk kombinert dialog med behov for militær tilstedeværelse og øvelser i nord. Vi tåler godt både amerikanske fly i Trøndelag og ubåter til havn i Nord-Norge. Det skulle nesten bare mangle, det er jo vårt eget territorium.

Så langt har vi heller ikke sett de mest høyrøstede i den lokale debatten om ubåt-anløpene i Tromsø, rykke ut og bedt Russland avvikle sin meget sterke militære opprustning i Norges nærområder.

Besøk av atomdrevne ubåter er langt fra noe nytt i Tromsø. Det skjedde regelmessig i tiden før ubåtbasen Olavsvern ble nedlagt i 2011. Opplysninger fra Forsvarsdepartementet viser at det gjennom hele 1990-tallet var inntil fem årlige anløp av reaktordrevne fartøyer til Olavsvern. På 2000-tallet frem til 2007 var det mellom ett og tre årlige anløp.

Forskjellen er altså at ubåtene denne gang vil bli synlige med det blotte øye, noe også pensjonert kommandørkaptein Finn Tørjesen viser til i et innlegg i Nordlys og Nordnorsk Debatt.

Alt dette skjedde tidligere 12 kilometer fra Tromsøs bysentrum uten det oppstyret vi er vitne til i dag. Det er verdt å ha disse perspektivene med seg i en diskusjon som er legitim, men som har blitt politisert og risikerer å spore av.