Gå til sidens hovedinnhold

Tvilsom arkiv-modernisering

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Riksarkivar Inga Bolstad argumenterer i Nordlys 19. juli for de endringene hun selv står bak i Arkivverket, dvs blant annet Riksarkivet i Oslo og Statsarkivene rundt om i landet: Det har blitt kortere åpningstid og mindre fysisk tilgang til arkivene, og dette skal erstattes av økt digitalisering slik at alle kan få tilgang hjemmefra.

Etter min erfaring er det et tilbakeskritt. Arkivene er ofte skapt for lenge siden og ikke alltid slik ettertiden skulle ønske. Vi vet derfor ikke nå alltid hva et arkiv inneholder før vi ser det.

To eksempler fra mine egne arkivbesøk: Én uke etter det tyske angrepet på Norge gikk fylkesmannen i Troms 16. april 1940 ut i aviser og radio og etterlyste kvalifiserte folk som kunne arbeide i offentlig sektor for å løse nye oppgaver i den pågående forsvarskampen samt erstatte folk som var mobilisert til kampene på Narvik-fronten. På Statsarkivet i Tromsø i arkivet etter fylkesmannen i Troms finner jeg at de fikk 385 svar, og av de 385 la fylkesmannens folk 29 av svarene i et eget omslag der det var påført at disse var særlig aktuelle. For meg var det viktig å kunne se disse svarene slik de var sortert og kategorisert av fylkesmannens folk i 1940. Jeg har vanskelig for å tro at en digitalisering av dette vil gi det samme bildet av hvordan de vurderte det i 1940.

Et annet eksempel er fra mitt besøk på Statsarkivet i Trondheim. Jeg har vært på jakt etter en avis ved navn "Nordland" som mangler for hele perioden fra 9. april til 9. juni 1940 i både Nasjonalbiblioteket og universitetsbibliotekene. Denne avisa er interessant fordi det har vært påstått at avisa tok parti for tyskerne og Quisling allerede under forsvarskampen i april 1940. I en mappe med en tittel for noe helt annet fant jeg tilfeldigvis ett eksemplar av avisa "Nordland" fra 15. april 1940. Dette måtte jeg fysisk til arkivet for å finne, og jeg har vanskelig for å skjønne hvordan dette skal kunne digitaliseres.

Jeg tror derfor riksarkivar Inga Bolstad bør revurdere sin dramatiske reform. Vi trenger fortsatt fysisk tilgang til arkivene, og vi trenger veiledning til å finne fram av kompetente arkiv-ansatte.

Kommentarer til denne saken