For noen uker siden var jeg heldig som fikk besøke Langnes ungdomsskole på første skoledag. Der traff jeg hyggelige 9. og 10. klassinger som var spente på sitt siste år på ungdomsskolen. Blant dem var Iselin Moi, en ung og engasjert jente som skrev leserinnlegg om samtalene vi hadde.

Første skoledag i år har nok vært spesiell for mange. Vi har vært gjennom en pandemi som har påvirket barn og unge. Mange har vært på skolen uten friheten til å være med hvem man vil på tvers av klasser og klassetrinn. På grunn av kohortordninger har mange ikke sett vennene sine etter skoletid. I tillegg har mange mistet den sårt trengte oppfølgingen og tilstedeværelsen av læreren sin.

Mitt viktigste budskap til dere på Langnes, og alle andre elever, er at vi snart er tilbake til det normale. Jeg lover at jeg og Høyre skal stå på for å tette kunnskapshullene pandemien har skapt.

Høyre går blant annet til valg på en ungdomsskolereform. Vi vet mange skoler sliter med å fange opp de som henger etter i undervisning, samtidig som faglig sterke elever ikke får mulighet til å lære enda mer. Høyre vil innføre obligatorisk yrkesfag som valgfag for elevene på lik linje med språkfag som spansk og tysk. Vi vil at skolene skal være pliktig til å følge opp elever som har høyt fravær. Ikke minst skal elever kunne velge å ha mer praktisk tilnærming i fagene matematikk, norsk og engelsk. Det er gledelig at dette faller i smak hos elevene på Langnes.

Det er riktig som Iselin skriver, fag og undervisning må tilpasses enkeltindividene. Slagordet til Langnes passer seg fint: «å skape rom for hele mennesket». Det er det skolen handler om. Iselin stiller gode spørsmål rundt karakterer. Karakterer gir elevene pekepinn på hvordan de ligger an, og lærere og skoleledelse ser hvem som kanskje trenger en ekstra hjelpende hand i enkelte fag. For å unngå karakterpress på videregående og universitetet kan det være lurt å venne seg til dette allerede på ungdomsskolen. Likevel synes jeg det er bra at skolen gir gode tilbakemeldinger til elevene og legger vekt på kunnskap og mestring – skolen er først og fremst til for å gi læring.

Langnes ungdomsskole tør å tenke annerledes enn andre skoler. De er en av få skoler som har basesystem, der elever får undervisning på tvers av klasser og etter nivå. Det er også gledelig at de legger vekt på progresjon og fremgang for elevene.

Jeg er enig i at trivsel og et godt skolemiljø spiller en avgjørende rolle for å mestre skolen. Når elever ikke trives på skolen, vet vi veien er kort til mer fravær og i verste fall frafall. Høyre vil gi skolene bedre verktøy for å plukke opp elever som trenger en hjelpende hand for å ikke falle fra. Det gjør meg glad at Langnes jobber hardt for elevenes trivsel.

Skolen er først og fremst til for elevene. Det er elevenes trivsel, læring og kunnskap som skal være den viktigste oppgaven til oss politikere. Høyre vil gi alle ulike elever lik mulighet til å lykkes.

Tusen takk for at jeg fikk besøke dere ved skolestart. Masse lykke til med skoleåret!